Tanım

  S dalgasının ST segmenti ile birleştiği noktaya J noktası denir.

  J noktasının yükselmesi ile QRS kompleksinin son kısmında ortaya çıkan bu yeni dalga


      J dalgası (Osborn dalgası) olarak adlandırılır.


J dalgası (yükselmiş J noktası) yapabilen sebepler

  Erken Repolarizasyon (ER)

  Brugada Sendromu

  Hipotermi

  Hipervagotoni

  Akut miyokard iskemisi

  Hiperkalsemi

  Subaraknoid kanama

  Sempatik denervasyona yol açan spinal kord yaralanmaları.

  Pektus ekskavatum için yapılan Nuss ameliyatından sonra (pektus çubuğu çıkarılana kadar).J dalgası sendromlarında J dalgasının görünümü dinamiktir:

  Vagal tonus artışı, bradikardi veya hipotermi sırasında J dalgası belirginleşir.

  Adrenerjik uyarı (egzersiz, v.s.) J dalgası küçülür, hatta kaybolabilir.

  Özellikle VT veya VF ataklarından kısa süre önce J dalgasının belirginleştiği bildirilmiştir.J dalgası sendromları

  Erken Repolarizasyon (ER)

  Brugada SendromuER ile Brugada Sendromu'nun ortak yanları

  Erkeklerde daha sık görülür.

  J dalgası ve ST segment elevasyonu

  Aritmik olaylar genellikle

                  o   35-45 yaşlarında ortaya çıkar.

                  o   bradikardi sırasında daha sık görülür.

                  o   Kinidin ve isopreterenol'e cevap verir.
Referanslar

  J Am Coll Cardiol 2003;42:401-409.

  Heart Rhythm 2012;9:249-255.

  Europace 2011;13:283

  Pacing Clin Electrophysiol 2007;30:817-819

  Singapore Med J 2008;49:160-163

  Jpn Heart J 2003;44:1033-1037

  Journal of Electrocardiology 2011;44:656-661.

  J Electrocardiol 2016;49(2):174-181.

  J Electrocardiol 2001;34:345-349.

  Cir Cir 2004;72:125-129.

  J Emerg Med 1994;12:199-205.

  J Spinal Cord Med 2002;25:33-38.

  Anadolu Kardiyol Derg 2012 Dec;12:699-700.

  Anatol J Cardiol 2018;20(1):61-63..

EKG 1. Sağlıklı 39 yaşındaki bir erkekte erken repolarizasyon görülüyor. Erken repolarizasyon genellikle C3 ve C4'te daha
belirgin olur. Erken repolarizasyondaki ST yüksekliğinin iki özelliği onu akut miyokard infarktüsündeki ST yüksekliğinden
ayırır: Erken repolarizasyonda
J noktası yükselmiştir ve ST segmentinin açıklığı yukarı bakar .

Erken repolarizasyonun
ORTA PREKORDİYALLERde (V2, V3, V4) görülmesinin genellikle kötü prognoz göstermediği kabul edilir.

Ancak erken repolarizasyonun görülmesi her zaman iyi prognoz anlamına da gelmez.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2a. Yukarıdaki Holter trasesi J dalgasının ne kadar labil olabildiğini gösteriyor.
Saat 00:06'da
kalp hızı 80'lere çıktığında , J dalgası kayboluyor .
Saat 02:34'te
kalp hızı 50'lere indiğinde J dalgası belirginleşiyor .


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 2b. Aynı hastanın 2-3 dakika sonraki Holter kaydında
kalp hızı 50'lere indiğinde , J dalgası belirginleşiyor .
Kalp hızı 80'lere çıktığında
ise J dalgası kayboluyor .

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. Vücut sıcaklığı 30.1 C dereceye kadar düşen 21 yaşındaki hipotermi hastasının EKG'si yukarıda görülüyor.
Dev J dalgaları izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 3b. Hipotermi düzeldikten sonra kaydedilen EKG'de J dalgaları yok.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki 2 EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.

Dr. Murat Yalçın ve ark. nın ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

EKG 4a. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri normal olan 45 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Kalp hızı 110/dakika iken V2 - V5 derivasyonlarında J nokta elevasyonu görülüyor.
Bu EKG treadmil egzersiz testine başlamadan hemen önce kaydedildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Aynı hastada egzersiz testinin zirvesinde, kalp hızı 164/dakika iken, kaydedilen EKG yukarıdadır.
Adrenerjik uyarı ile beraber J nokta yüksekliği kaybolmuş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4c. Yukarıdaki EKG, treadmill egzersiz testi sonlandırıldıktan 3 dakika sonra, dinlenme safhasında kaydedildi.
Kalp hızı 132/dakika. J nokta elevasyonu V2'de ortaya çıkmaya başlamış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4d. Aynı hastanın ertesi gün kaydedilen istirahat EKG'si yukarıdadır.
Kalp hızı 97/dakika ve V3-V6 arasında J nokta elevasyonu görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız