Derivasyon II'de izole voltaj düşüklüğü : Sağ kol-sol bacak elektrodlarının ters bağlantısı.

Derivasyon
I ve V6'da izole voltaj düşüklüğü : Sol pnömotoraks.

aVL'de izole voltaj düşüklüğü : QRS aksının +60 dereceye çok yakın olması.