Kompansatuar pause bulunmaz.

  VPS'nin içinde olduğu 2 sinüs atımının R-R intervali, arasında VPS bulunmayan iki R dalgası arasındaki

      mesafeden sadece biraz daha uzundur.

  İnterpole VPS'den sonraki
ilk P dalgasına ait PR intervali diğer PR intervallerinden daha uzun olabilir.

      Bu PR interval uzaması bazen interpole VPS'yi izleyen ikinci atımda da görülebilir.

  Genellikle bradikardi varlığında görülür.
Referans

  J Electrocardiol 2006;39:377-379.

EKG 1. İnterpole VPS. R-R aralıkları neredeyse hiç değişmemiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2.
İnterpole VPS'den sonra gelen atımın PR intervali uzamış.
İnterpole VPS'den önce gelen
sinüs atımının T dalgası ile ondan da önce gelen sinüs atımın T dalgası şekil olarak aynı:
interpole VPS'nin içine gömülü bir P dalgası yok yani aberran geçişli supraventriküler atım yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Akut inferiyor miyokard infarktüsü (
inferiyorda ST segment elevasyonu) geçirmekte olan 60 yaşındaki erkeğe ait EKG.
VPS'yi izleyen ilk sinüs P dalgasının PR intervali uzamış.
Önceki VPS'lerin PR intervalleri ile karşılaştırın.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, 67 yaşındaki bir erkeğe ait olup interpole
VPS ve ventriküler trigeminal ritm izleniyor.
VPS'yi içeren P P intervali VPS'yi içermeyen PP intervalinden daha kısa.
Ayrıca,
interpole VPS'yi izleyen ilk PR intervali de VPS'den önceki PR intervalinden daha uzun.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, 65 yaşındaki hipertansif bir erkeğe ait olup EKO normal (yapısal kalp hastalığı yok).
Tam interpole VPS izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Yukarıdaki Holter ritm trasesi de aynı hastaya ait olup tam interpole VPS görülüyor.

Click here for a more detailed ECG