Kompansatuar pause bulunmaz.

  İki ardışık P dalgası arasında iki adet ventriküler prematüre atım (VPS) bulunur.

EKG 1. Yukarıdaki EKG trasesi, sık VPS nedeniyle beta bloker kullanmakta olan 60 yaşındaki bir kadının Holter kaydına aittir.
İnterpole couplet VPS izleniyor. Aynı zamanda hafif PR interval uzaması (1. derece AV blok) da var.
İlk iki
P dalgası arasındaki zaman 2. ile 3. P dalgaları arasındaki zamandan daha kısa.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız