Tanım

  Sağ atriyum ile sol atriyum arasındaki iletimin yavaşlamasıdır.

  P dalgası genişliği
> 120 ms ( standart EKG'de >3 mm veya >3 küçük kare ) olmalıdır.

  P dalgası genellikle
çentikli görünür.İnteratriyal blok

  Atriyal depolarizasyonun sağ atriyumdan sol atriyuma hızlı iletilmesini sağlayan

     
Bachmann liflerinin hasarına bağlı olduğu kabul edilir.

 
Bazı hastalarda İAB geçici olarak görülebilir.

  İAB görülmesi için atriyum büyüklüğü ŞART DEĞİLDİR.

  Ancak birçok hastada, sol atriyal anormallik (LAA)
eşlik eder (%88).

  İAB olan hastalarda genellikle zayıf kontraksiyon gösteren sol atriyum olduğu bildirilmiştir.

  Kimlerde daha sık görülür :

            - erkeklerde

            - 60 yaş üzerinde
İnteratriyal blok tipleri

  Tip 1: Sadece P dalgasının süresi >120 ms.

               
Parsiyel interatriyal blok da denir.

               
En sık görülen tiptir.

                P aksı normaldir.

  Tip 2: Geçici olarak görülen Tip 1 veya Tip 3.

  Tip 3: Geniş P dalgasına ek olarak inferiyorda bifazik +- P dalgaları bulunur.

               
Tam interatriyal blok da denir.

               
Seyrek görülür.Ölçüm yaparken

  P dalgasının başlangıcı olarak TP izoelektrik çizgisi ile P defleksiyonunun kesiştiği nokta referans alınır.

  P dalgasının sonu olarak P defleksiyonunun bitişi ile
PR segmentinin kesişme noktası referans alınır.

 
PR mesafesi DEĞİL, sadece P dalgasının başından sonuna kadar olan süre ölçülür.

  Voltaj düşüklüğü varsa İAB'un farkedilmesi zorlaşır.

  Böyle durumlarda
20 mm/mV kalibrasyonunda tekrar EKG kaydı yapılırsa

      P dalgası daha belirgin olacak ve P dalgası genişliğinin farkedilmesi de kolaylaşacaktır.


Prognostik önemi

  İnteratriyal blok varlığında aşağıdakilerin gelişme riski artar:

            - atriyal fibrilasyon

            - atriyal flutter

            - global ve kardiyovasküler mortalite artışı
Referanslar

  Journal of Electrocardiology 2012;45:445-451.

  Am J Cardiol 2006;98:936-937.

  Am J Cardiol 2003;91:882.

  Ann Noninvasive Electrocardiol 2006;11:259-262.

  Journal of Electrocardiology 2009;42:687-692.

  Journal of Electrocardiology 2006;39:177-179.

  Journal of Electrocardiology 2006;39:380-384.

  Journal of Electrocardiology 2005;38:324-326

  Circulation 1978;57:213-216.

  Europace 1999;1:43-46.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG, mitral darlığı ve ciddi mitral yetmezliği olan 74 yaşındaki bir kadına aittir.
Bu EKG, hastaneye yatırılmadan hemen önce çekildiğinde hastada pulmoner venöz konjesyon mevcuttu.
Geniş P dalgaları
interatriyal bloğu gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastada yoğun diüretik tedavi yapıldıktan bir hafta sonra kaydedilen EKG yukarıda görülüyor.
Geniş P dalgaları ve interatriyal blok yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2a. Yukarıdaki EKG, ara ara atriyal fibrilasyon atakları geçirmekte olan 58 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Ekstremite derivasyonlarında düşük voltaj nedeniyle belirgin P dalgaları görülmüyor.
Ancak V3 ve V4'de
geniş P dalgaları ve interatriyal bloğu düşündüren görünüm var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Aynı hastada EKG'nin kalibrasyonu 20mm/mV olarak ayarlandıktan sonra kaydedilen EKG yukarıda görülüyor.
Geniş P dalgaları ve interatriyal blok artık daha net görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Tip 2 interatriyal blok:
P dalgasında geçici genişleme ( atriyal aberasyon ). Atriyal prematüre atımda aberasyon.
Yukarıdaki EKG, 46 yaşındaki bir kadına aittir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Tip 1 interatriyal blok: Yukarıdaki EKG, 70 yaşındaki hipertansif bir erkeğe aittir. Aort kapak replasmanı ve
geçirilmiş koroner arter bypass ameliyatı da olan bu hastada ileri derecede sol ventrikül sistolik disfonksiyonu bulunmaktadır.
II'deki
geniş P dalgaları Tip 1 interatriyal bloğu gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Tip 2 interatriyal blok:
P dalgasında geçici genişleme ( atriyal aberasyon ).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. P dalgasının genişliği ölçülürken
en geniş olan P dalgaları dikkate alınır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği ve sol ventrikül hipertrofisi olan bir erkeğe aittir.
U dalgasının belirgin olduğu hastalarda T, U ve P dalgaları karıştırılmamalıdır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG, hafif derecede mitral darlığı bulunan 64 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Geniş P dalgaları interatriyal bloğu gösteriyor.
V3'deki P dalgaları
çentikli.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2 - Sayfa 3