Hipotermide (vücut sıcaklığı < 35 C derece) sık görüldüğü bildirilmiş EKG anormallikleri

  Tremor artefaktı

  Osborn dalgası ( J dalgası, Deve hörgücü işareti, Geç delta dalgası)

  Sinüs bradikardisi

  Atriyal fibrilasyon

  PR, QRS ve QT intervallerinde uzama

  Asistoli

  Ventriküler fibrilasyon
Osborn dalgaları

  Osborn dalgası adını John J Osborn'dan alır.

  QRS kompleksinin ST segmenti ile birleştiği noktanın bazal çizgiye göre yükselmiş olmasıdır.

  Epikardiyumdaki potasyum akımının artışına bağlı olarak

      epikardiyum ile endokardiyum arasında ortaya çıkan voltaj gradientine bağlı olduğu düşünülmektedir.

  En iyi göğüs derivasyonlarında gözlenir.

  Hipotermi derinleştikçe Osborne dalgasının boyu da artar.
Osborn dalgalarının görüldüğü durumlar

  Hipotermi

  Ciddi kafa travmaları

  Subaraknoid kanama

  Hiperkalsemi

  Akut koroner iskemi
Referanslar

  Anadolu Kardiyol Derg 2012 Dec;12:699-700.

  Emerg Med Clin N Am 2006;24:145-157.

  Tex Heart Inst J 2000;27:316-317.

  J Emerg Med 1989;7:169-173.

  Pacing Clin Electrophysiol 2007;30:817-819.

  Am J Physiol 1953;175:389-397.

  Neth Heart J 2012;20:379.

  Neth Heart J 2012;20:382-383.

EKG 1a. Vücut sıcaklığı 30.1 C dereceye kadar düşen 21 yaşındaki hipotermi hastasının EKG'si yukarıda görülüyor.
Dev J dalgaları izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 1b. Hipotermi düzeldikten sonra kaydedilen EKG'de J dalgaları yok.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki 2 EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.

Dr. Murat Yalçın ve ark. nın ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

EKG 2a. Yukarıdaki EKG parkta, su birikintisi üzerinde bilinci kapalı olarak bulunan 47 yaşındaki alkolik ve evsiz bir erkeğe
aittir. Bu sırada ölçülen vücut sıcaklığı 31 C derece idi. Hipotermiye bağlı
dev J dalgaları izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki EKG, Netherlands Heart Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Pieters C ve van de Poll SW nin ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.
EKG 2b. Hipotermi düzeldikten sonra kaydedilen EKG'de J dalgaları yok.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki EKG, Netherlands Heart Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Pieters C ve van de Poll SW nin ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.