EKG bulguları

  T dalgasında düzleşme olur.

 
U dalgası amplitüdü artar. Belirginleşen U dalgasının yüksekliği T dalgasını geçebilir.

     
U dalgası T dalgası ile birleşince QT intervali uzamış gibi görünebilir.

      Aslında ölçülmekte olan QU intervali olabilir.


      İpucu: T dalgası daha sivri olurken U dalgası genellikle daha yuvarlak olup kubbe gibidir. .

  ST segment depresyonu görülebilir.

  Daha seyrek olarak birinci veya ikinci derece atriyoventriküler (AV) blokların görülebildiği de bildirilmiştir.
Klinik önemi

  Hipokalemide birinci derece AV blok gelişince P dalgası U dalgasına doğru yaklaşır.

      Bu durumda U dalgası T dalgası, P dalgası da U dalgası sanılabilir.

      Özellikle ikinci derece AV blok geliştiğinde (U dalgası zannedilen) P dalgasını

      QRS kompleksinin izlemediği sırada P dalgası kolaylıkla U dalgası sanılabilir.

  Hipokalemi,
Digoksin zehirlenmesinin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

  Hipokalemi,
Uzun QT interval sendromu hastalarında Torsades de pointes gelişimini kolaylaştırır.

 
Hipokaleminin EKG bulguları hipomagnezemi ile benzerlik gösterir.

      Unutulmamalıdır ki hipomagnezemi varlığında hipokaleminin düzeltilmesi zorlaşır.

  Hipokaleminin EKG bulgularının
sensitivite ve spesifisitesi yüksek değildir.

      Beklenen EKG bulgularının görülmemesi hipokalemiyi dışlamak için yeterli değildir.

Referanslar (ve örnek EKG'lere linkler)

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric.

      5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  Perm J 2012;16(2):57.

  Am J Emerg Med 2014 Mar;32(3):286.e1-4.

  Ann Noninvasive Electrocardiol 2013;18(6):593-596.

  J La State Med Soc 2015;167(3):140-141.

  Ann Noninvasive Electrocardiol 2014;19(4):387-390.

  Intern Emerg Med 2012;7(2):193-194.

  BMJ Case Rep 2012 Sep 30;2012.

  J Travel Med 2012 Mar-Apr;19(2):124-126.

  Tidsskr Nor Laegeforen 2011;131(4):358-360.

  J Gen Intern Med 2013;28(9):1242-1246.