Aşağıdaki EKG bulgularının hipertiroid hastalarda normalden daha sık görüldüğü bildirilmiştir

  Sinüs taşikardisi

  Voltaj artışı

  Supraventriküler aritmiler: atriyal fibrilasyon (en sık), atriyal flutter

  Sol anteriyor fasiküler blok

  Atriyal prematüre atım (APS), ventriküler prematüre atım (VPS)

  Spesifik olmayan ST segment ve T dalgası anormallikleri

  Nadiren farklı derecelerdeki atriyoventriküler (AV) bloklar da görülebilirHipertiroidi sırasında atriyal fibrilasyon olursa yüksek ventrikül hızını kontrol altına almak daha zor olur.
Referanslar

  JAMA 1970;212:2117-2119

  J R Soc Med 2001;94:346-348.

  Emerg Med Clin N Am 2006;24:145-157