Hasta sinüs sendromunda değişik zamanlarda çok farklı EKG bulguları görülebilir.

  Bu nedenle tek bir EKG'ye bakarak hasta sinüs sendromu tanısı konamaz.

  Kesin tanısı elektrofizyolojik çalışma ile konur.Hasta sinüs sendromunda görülebilen EKG anormallikleri

  Uygunsuz sinüs bradikardisi (ilaca veya hastanın içinde bulunduğu fizyolojik durum bağlı olmayan).

  Sinüs arresti.

  Sinoatriyal çıkış bloğu.

  Atriyal aritmiler: atriyal flutter, atriyal fibrilasyon.

  Peşisıra gelen atriyal taşikardi ve bradikardiler görülebilir (
bradikardi-taşikardi sendromu).

  Atriyoventriküler bloklar.

  Atriyal prematüre atım (APS) bazen sinüs düğümünü kısa süreliğine baskılayabilir.

      Hasta sinüs sendromunda
APS'nin sinüs düğümünü baskılamasına bağlı olarak sinüs pause görülebilir.

  Yetersiz sinüs taşikardisi: Ağrı veya ateş gibi sinüs taşikardisini tetikleyen durumlar olduğu halde

      sinüs taşikardisinin gelişmemesi.

  Egzersizle kalp hızının artırılamaması.
Referans

  Card Electrophysiol Clin 10 (2018) 183-195

EKG 1a. Yukarıdaki EKG 51 yaşındaki bir kadına aittir. EKG'de belirgin bir anormallik yok.
Hasta ara ara çarpıntıları olduğunu ve bazen bayılacak gibi hissettiğini söyleyerek Kardiyoloji polikliniğine başvurdu.
2 yıl önce çarpıntı nedeniyle hastaya Metoprolol önerilmiş.
Hastanın EKOkardiyografisi normal olup kalp yetmezliği veya kapak hastalığı saptanmadı.
Şikayetleri nedeniyle Metoprolol tedavisi kesildi ve hastaya 24 saatlik Ritm Holter bağlandı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Yukarıdaki ritm trasesi aynı hastanın Holter kaydından alınmıştır (Metoprolol almazken).
Saat 07:36'da, hasta uyanık iken,
2.4 saniyelik duraklama olduğu görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1c. Yukarıdaki ritm traseleri de aynı hastanın Holter kaydından alınmıştır.
Ani başlangıçlı hızlanmalar izleniyor: Sinüs bradikardisini takip eden atriyal taşikardiler.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1d. Yukarıdaki ritm traseleri de aynı hastanın Holter kaydından alınmıştır.
Farklı zamanlarda, taşikardiyi takiben 5 saniyeden uzun süren duraklamaları olmuş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1e. Yukarıdaki ritm traseleri de aynı hastanın Holter kaydından alınmıştır.
Kalp hızı yavaş iken aniden hızlanıyor ve tekrar yavaşlıyor.
Birbirini izleyen bradikardi ve atriyal taşikardiler: bradikardi-taşikardi sendromu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız