Sol Ventrikül Anevrizması varlığında bildirilmiş olan EKG anormallikleri

1. Kalıcı ST segment elevasyonu

2.
Fragmente QRS kompleksi

3.
aVR'de belirgin R dalgası (Goldberger işareti)

  Yukarıdaki EKG bulguları SVA için patognomonik değildir.

  Yukarıdaki EKG bulgularının görülmesi, uygun klinik zeminde SVA'yı düşündürebilir.

  Yukarıdaki EKG anormalliklerinin görülmemesi SVA olma ihtimalini dışlamaz.


EKG 1. Yukarıdaki EKG, daha önce 2 defa akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 89 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide içinde trombüs olan apikal anevrizma ve ileri derecede sol ventrikül sistolik disfonksiyonu
(Ejeksiyon Fraksiyonu %15) tespit edildi.
Göğüs derivasyonlarında Q dalgaları ve kubbeli ST segment elevasyonu izleniyor.
V4 ile V6 arasında negatif T dalgaları da var.
aVR'de belirgin R dalgası mevcut (Goldberger işareti).
II ve III'de interatriyal blok da izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, 10 ay önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 58 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Hasta, miyokard infarktüsünün 6. saatinde (geç dönemde) hastaneye başvurmuştur.
Koroner anjiyografide LAD arterin çıkışta tam tıkalı olduğu ve Circumflex koroner arterin Obtus Marginal dalında da
ciddi darlık olduğu gözlenmiştir. İnfarktüsten 10 ay sonra hastada büyük bir sol ventrikül anevrizması olduğu tespit edilmiş ve
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu yaklaşık olarak %15 ölçülmüştür.
Dilate sol ventrikül ve büyük bir apikal anevrizmaya rağmen EKG'de tipik ST yükselmesi veya QRS fragmentasyonu görülmüyor.
Goldberger işareti ve sol atriyal anormallik bulguları izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız