Goldberger derivasyonları

  1942'de Dr. Emanuel Goldberger tarafından tanımlanmıştır.

  aVR, aVL, ve aVF'den oluşur.

  Kısaltmalar:

                  a=augmented (güçlendirilmiş).

                  V=Voltage (voltaj).

                  R=Right arm (sağ kol), L=Left arm (sol kol), F=left Foot (sol ayak).

  Güçlendirmenin amacı EKG dalgalarını daha kolay algılanabilir yapmaktır.
Nasıl kaydedilirler?

  aVR: Sağ kol elektrodu Galvanometrenin pozitif ucuna bağlanır.

              Sol kol ve sol ayak elektrodları Galvanometrenin negatif ucuna bağlanır.

              Bu modifikasyon VR potansiyelini
%50 artırır.

 
aVL: Sol kol elektrodu Galvanometrenin pozitif ucuna bağlanır.

              Sağ kol ve sol ayak elektrodları Galvanometrenin negatif ucuna bağlanır.

              Bu modifikasyon VL potansiyelini
%50 artırır.

 
aVF: Sol ayak elektrodu Galvanometrenin pozitif ucuna bağlanır.

              Sol ve sağ kol elektrodları Galvanometrenin negatif ucuna bağlanır.

              Bu modifikasyon VF potansiyelini
%50 artırır.Unipolar ekstremite derivasyonlarının yönleri


  aVL: - 30 derece.

 
aVR: - 150 derece.

 
aVF: + 90 derece.Referans

  Am Heart J 1942;23:483.