Komplikasyonsuz gebelik sırasında ortaya çıkan kardiyovasküler değişiklikler

  Kan hacmi %40-45 artar.

  Kalp debisi %30 artar.

  Kalp hızı %10-20 artar.
Komplikasyonsuz gebelik sırasında görülebilen EKG değişiklikleri

  Sık atriyal prematüre atımlar (APS).

  Sık ventriküler prematüre atımlar (VPS).

  Gebelikte artmış olan bu prematüre atımların gebelikten sonra azalması veya kaybolması beklenir.
Gebelik ve Uzun QT Sendromu

  Konjenital uzun QT sendromunda (özellikle LQTS tip 2'de) postpartum dönemde

      hayatı tehdit eden aritmilerde artış olabilir.
Peripartum kardiyomiyopati

  Spesifik bir EKG bulgusu yoktur.

  Sinüs taşikardisi, atriyal fibrilasyon, atriyal flutter, ventriküler taşikardi, dal bloğu,

      T dalga negatifliği veya sol ventrikül hipertrofisinin EKG bulguları görülebilir.

  Yeni gelişen sol dal bloğu olduğunda peripartum kardiyomiyopati ihtimali araştırılmalıdır,

  QRS genişlemesi (>120 msn) peripartum kardiyomiyopati hastalarında mortalite artışına işaret eder.
Referanslar

  Curr Opin Cardiol 2014;29:36-44.

  Methodist Debakey Cardiovasc J 2013;9:38-43.

  Int J Cardiol 2003;88:129-133.

  Eur Heart J 2011;32:1076.

  Arch Mal Coeur Vaiss 2004;97:25-30.

  Circulation 1998;97:451-456

  Circulation 2005;111:e161.

  Comprehensive Electrocardiology. Peter W. Macfarlane. 2nd ed. Springer-Verlag London 2011.