Tanım

  Ventrikülün kısmen supraventriküler kısmen de ventriküler odaklar tarafından aynı anda uyarılmasına

     
füzyon atımı denir.

  Füzyon atımı, supraventriküler uyarı ile ventriküler uyarının

     
ventrikülde tesadüfi karşılaşmasına bağlı olarak ortaya çıkar.

  Ventriküler ritmler supraventriküler uyarılardan bağımsız oldukları için

      füzyon atımları aşağıdaki ventriküler ritmlerde görülebilir:

            - end-diyastolik VPS

            - akselere idioventriküler ritm

            - ventriküler parasistol

            - ventriküler taşikardi (VT)

            - ventricular pacing (VVI)Füzyon atımı nasıl fark edilir?

  Füzyon atımı şekil olarak ne normal iletilen supraventriküler uyarıya ne de ventriküler atıma benzer.

 
Füzyon atımının şekli ventriküler ve supraventriküler uyarıların katkısına bağlı olarak değişebilir.

     
Farklı şekillerde füzyon atımları görülebilir.

  Sinüs ritmindeki hastalarda füzyon atımının hemen önünde bir P dalgası bulunabilir.

      Ancak bu P'ye ait olan
PR intervali beklenenden daha kısa olacaktır.Kalp pili varken Füzyon atımı nasıl fark edilir?

  Füzyon atımı şekil olarak ne intrinsik QRS'e ne de tamamen pil uyarısı ile oluşan QRS'e benzer.

  Kalp pili varsa
füzyon atımının şekli intrinsik ve pilden kaynaklanan uyarıların katkısına bağlı olarak

     
değişebilir. Farklı şekillerde füzyon atımları görülebilir.Füzyon atımının klinik önemi nedir?

  Füzyon atımı geniş QRS kompleks taşikardisi sırasında görülürse VT tanısı koydurur.

      Ancak VT'lerin çok az kısmında füzyon atımı görülür. Füzyon atımının olmaması VT tanısını dışlamaz.

  Sık VPS'ler sırasında füzyon atımlarının görülmesi
ventriküler parasistol ihtimalini akla getirmelidir.

  Kalp pili olan hastada füzyon atımı pil çıktısının zamanlaması ile ilgilidir.

      Hastanın intrinsik kalp hızı ile pilin alt hızı ile yarışmaktadır.
Aralıklı preeksitasyon ile füzyon atımı nasıl ayrılır?

  Füzyon atımı supraventriküler ve ventriküler uyarıların ventrikülde tesadüfi olarak karşılaşmasına bağlıdır.

      in the ventricle.

      Uyarıların tesadüfi karşılaşması
farklı şekillerdeki QRS komplekslerine yol açar.

  Öte yandan,
aralıklı preeksitasyon delta dalgaları içeren benzer şekilli QRS komplekslerine yol açar.
PSEUDOfüzyon için buraya tıklayınız
Referans

  Circulation 1962;26:880.

EKG 1. Yukarıda görülen 3-kanallı Holter trasesi orta-yaşlı bir kadına aittir.
Normal iletilen ilk 3 supraventriküler uyarı dan
sonra gelen
Ventriküler Taşikardi (VT) atağı nın ilk atımı 4. supraventriküler uyarı ile birleşerek füzyon atımı nı oluşturuyor.
(Aşağıdaki Holter trasesi üstteki trasenin devamıdır).
Bu Holter kaydı aynı zamanda kısa süreli VT ataklarının düzensiz olabileceğini de gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG atriyal fibrilasyonu olan ve aralıklı olarak kalp pili ritmi de (VVI) gözlenen orta-yaşlı bir erkeğe aittir.
Normal olarak iletilen supraventriküler uyarılar arasında pil uyarıları da izlenmektedir.
Ancak,
soldan 5. atım ne supraventriküler uyarıya ne de pil uyarısına benziyor.
Hemen önünde pil çıktısı (spike),
olmasına rağmen bu QRS'in genişliği diğer pil-kaynaklı QRS'ler den daha azdır.
Bu bir füzyon atımı
dır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. Yukarıdaki EKG, ventriküler taşikardi atağı (VT) sırasında kaydedildi.
Prekordiyal kayıtta,
soldan 4. ve 8. atımlar diğer VT atımları ndan daha farklıdır.
Bunlar füzyon atımları
dır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3b. Aynı hastada VT atağı sonlandırıldıktan 3 gün sonra kaydedilen EKG yukarıda görülüyor.
EKG 3a'da görülen füzyon atımı, EKG 3b'deki hiçbir QRS'e benzemiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, kalp pili implante edilmiş bir erkeğe aittir.
Normal iletilen supraventriküler uyarılar ın arasında pil kaynaklı uyarılar izleniyor.
Ancak
soldan 8. atım ne supraventriküler ne de pil kaynaklı uyarıya benziyor.
Her ne kadar, başında bir pil çıktısı (spike) olsa da
bu atım ın genişliği pacemaker-kaynaklı diğer atımlar dan daha azdır.
Bu bir füzyon atımıdır.
.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5.
Pil-kaynaklı uyarılar ve normal iletilen supraventriküler uyarılar arasında 2 füzyon atımı izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG sık VPS gözlenen bir erkeğe ait olup soldan
2. ve 3. atımlar VPS 'dir.
Soldan
7. atım end-diyastolik VPS'ye bağlı olan füzyon atımıdır . Bu atımın şekli hem VPS hem de sinüs atımı ndan farklıdır.
Sadece C2-C6 arasındaki kayıtlara bakıldığında
füzyon atımını fark etmek zordur.
Ekstremite derivasyonlarında daha iyi fark ediliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG'de soldan
ilk atım füzyon 'dur. Başında pil çıktısı (spike) olmasına rağmen en sağdaki pil-kaynaklı uyarıda
olduğu gibi
geniş bir QRS oluşturmaya fırsat bulamamış (pil uyarısı supraventriküler uyarı ile birleştiği için ventrikülü daha kısa
sürede uyarabilmiş). Soldan
7. atımda ise daha farklı bir şekilde olan füzyon atımı görülüyor.
Sağ tarafta, sondan ikinci atım
da ise geç gelen pil çıktısı ventrikülü uyaramıyor ( pseudofüzyon ).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG, koroner arter bypass ameliyatı geçirmiş olan 67 yaşındaki bir kadına aittir.
Ritm sinüs taşikardisidir.
Soldan altıncı atım füzyon olup hemen öncesindeki P dalgası ile aralarında sebep sonuç ilişkisi olmayıp, tamamen tesadüfi
zamanlamaya bağlıdır.
Füzyon atımı Derivasyon I'de belirgin olarak görülmüyor. Hasta bu derivasyondan monitörize ediliyor
olsaydı, farkedilmesi zor olacaktı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
PSEUDOfüzyon için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2