Sinüs düğümünden uyarı çıkmadığı veya çıkan uyarı ventrikülü depolarize edemediği zaman

      devreye giren ritme
kaçış ritmi denir.

  Normalde bir dakika içinde en fazla uyarı verebilen odak baskın olup onun ritmi görülür.

  Normal bir kalpte en sık uyarı veren odak sinüs düğümü olduğu için EKG'de genellikle sinüs ritmi görülür.

  Kaçış ritminin kendisininden ziyade kaçış ritminin ortaya çıkmasına yol açan hastalık daha önemlidir.Kaçış ritmleri:

  Atriyal kaçış ritmi: Her P'yi bir QRS izler ancak P dalgasının şekli sinüs P'sinden farklıdır.

      QRS kompleksi dar olup kalp hızı genellikle
>60/dakika.

 
AV düğüm ritmi (nodal ritm): Uyarılar AV düğümden çıkmaktadır, bu sebeple önlerinde P beklenmez.

      Dar QRS kompleksleri vardır. Kalp hızı
40-60 / dakikadır.

 
Ventriküler kaçış ritmi ( idioventriküler ritm): Uyarılar ventrikülden çıktığı için önlerinde P olmayan

      geniş QRS kompleksleri izlenir. Kalp hızı
25-40/dakikadır.

EKG 1. "Hasta sinüs sendromu" olan hastanın Holter kaydında
nodal kaçış ritmi izleniyor. Sinüsten çıkan P dalgaları beklenen
zamanda gelmeyince devreye giren nodal kaçış ritminde
QRS komplekslerinin önünde P dalgaları bulunmuyor . 984 milisaniye
(iki sinüs atımı arasındaki süre) < 1375 milisaniye (iki nodal atım arasındaki süre): Nodal kaçış ritmi sinüs ritminden daha yavaştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki, EKG, ASD'si kapatılmış 9 yaşındaki bir kıza aittir.
Soldan ilk 4 atım sinüs atımı dır.
Beklenen sürede yeni bir sinüs atımı gelmeyince
devreye ektopik atriyal odak giriyor: atriyal kaçış ritmi ( escape ritm ).

Yukarıdaki EKG'yi pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir bağışlamıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız