Eşlenme intervali geç olduğu için zamanlama olarak beklenen sinüs atımından hemen önce ortaya çıkar.

  Bunun sonucu olarak

      - VPS'nin önünde
tesadüfi P dalgası görünebilir ancak bu P ile VPS'nin sebep sonuç ilişkisi yoktur.

      - bazen ventrikül kısmen VPS, kısmen de ventriküle iletilmiş olan P dalgası tarafından uyarılır

        ve ortaya füzyon atımı çıkabilir.

EKG 1. Üstteki 3-kanallı Holter trasesinin ortasında füzyon atımına yol açan
end-diyastolik VPS görülüyor.
Şekil olarak trasenin en sağında kısmen görülen VPS'nin aynısı olmadığı için füzyon atımı diyebiliyoruz.
Önündeki
P dalgasının VPS ile ilgisi yok (PR mesafesi bu geniş QRS'i açıklayamayacak kadar kısa).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız