Patofizyoloji

  Septal triküspid kapakçık apekse doğru yer değiştirmiştir: sağ ventrikülün bir kısmı atrialize olmuştur.

  Triküspid kapak yetmezliği sağ atriyumu daha da büyütür.

  Ciddi triküspid yetmezlik sağ ventrikülde volüm yüklenmesi yapar.

  Hastaların yaklaşık yarısında
Patent Foramen Ovale (PFO) veya Atriyal Septal Defekt (ASD) de bulunur.Ebstein anomalisinde EKG

  Sağ atriyal anormallik. P dalgası amplitüdü çok yüksektir.

      P dalgasının amplitüdü kendisini takip eden QRS kompleksinin amplitüdünden bile büyük olabilir.

  Sağ dal bloğu.

  Düşük voltaj.

  Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu: kısa PR intervali ve delta dalgası (%25 sıklıkta görülür).

 
WPW paterni, sağ dal bloğu ve düşük voltajın beraber görülmesi Ebstein anomalisini düşündürür.

  PR interval uzaması (birinci derece AV blok).

  II ve III derivasyonlarında derin Q dalgaları.

  C1-C3 arasında QR veya Qr kompleksleri.

  Prekordiyallerde spesifik olmayan T dalgası değişiklikleri.

  Atriyal flutter veya atriyal fibrilasyon .

  Ventriküler aritmiler.
Referanslar

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric.

      5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  Br Heart J 1968;30:617.

  Am J Cardiol 1958;2:210.

  J Am Coll Cardiol 1985;6:1351.

  Am Heart J 1967;73:395.

  Am J Cardiol 197229:826.

EKG 1. Ebstein anomalisi ve atriyal septal defekti olan bir hastaya ait EKG görülüyor. Kayıt hızı 50mm/sn.

Yukarıdaki EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, 8 yıl önce Ebstein anomalisi nedeniyle opere olmuş ve triküpsid kapak replasmanı yapılmış olan 16
yaşındaki bir erkeğe aittir. Son yapılan ekokardiyografisinde protez kapağın normal fonksiyon gördüğü tespit edilmiştir.
Sağ dal bloğu hala devam etmektedir.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, 4 günlük bir bebeğe ait olup ekokardiyografide ağır Ebstein anomalisi ve ASD tespit edilmiştir.
Sağ dal bloğu paterni izleniyor.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız