Koroner arterin tam tıkanması ile beraber bu damarın beslediği miyokard hücrelerinde önce iskemi başlar.

  İskemi
20 dakikadan uzun sürerse miyokard hücrelerinde nekroz (infarktüs) başlar.

  Damar aralıksız tıkalı kalmaya devam ederse 6 saat içinde o koroner arterin beslediği bölgedeki tüm miyokard hücrelerinin nekrozu (akut miyokard infarktüsü) tamamlanır.

  Miyokard infarktüsüne ilk 6 saat içinde yapılacak medikal, girişimsel (PTCA, stent) veya cerrahi müdahaleler ile geri dönüşü olmayan bu doku nekrozu azaltılabilir.

  Miyokard infarktüsüne müdahale ne kadar erken yapılırsa kazanç da o kadar fazla olur.

  Miyokard infarktüsüne
ilk 2 saat içinde yapılacak başarılı müdahaleler çok faydalı olur.

  Miyokard infarktüsüne özellikle
ilk 1 saat içinde yapılacak başarılı bir girişimsel (PTCA, stent) müdahale ile geç dönemde infarktüse ait EKG bulguları ya çok az olur ya da hiç olmayabilir.

  Başarılı erken müdahalenin EKG üzerindeki etkisinin ne kadar önemli olduğunu gösteren olgu örnekleri aşağıda verilmiştir.

EKG 1a. Göğüs ağrısı başladıktan 20 dakika sonra acil servise başvuran hastanın EKG'sinde III ve aVF'de
1 mm ST yüksekliği ve
yüksek T dalgaları
izleniyor. II'deki ST yüksekliği ise 1 mm'den bile daha az. EKG akut inferiyor miyokard infarktüsünün erken dönemi
ile uyumlu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Resim 1a. Hastaya 15 dakika sonra koroner anjiyografi yapıldığında sol koroner
sistemde, sadece
Cx'te önemsiz bir plak izlendi.
Resim 1b. Sağ koroner arter proksimalde tam tıkalı idi.
Resim 1c. Başarılı PTCA (balon anjiyoplasti) ve koroner stent implantasyonu
sonrasında gelişmiş sağ koroner arterde tam revaskülarizasyon sağlandı.
EKG 1b. Aynı hastada stentten 15 dakika sonra kaydedilen EKG normal olup inferiyorda ST yüksekliği veya T sivriliği yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1c. Aynı hastada stent işleminden 12 saat sonra kaydedilen EKG normal. T negatifliği dahi izlenmiyor.
Bu EKG'ye bakarak hastanın kısa süre önce kalp krizi geçirdiğini anlamak mümkün değil.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1d. Aynı hastada stent işleminden 5 ay sonra kaydedilen EKG de normal olup T negatifliği dahi izlenmiyor.
Bu EKG'ye bakarak hastanın 5 ay önce kalp krizi geçirdiğini anlamak mümkün değil.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2a. Yukarıdaki EKG yeni başlayan göğüs ağrısı ile hastaneye başvuran 57 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Bu EKG göğüs ağrısının 15. dakikasında kaydedildi ve derhal t-PA ile trombolitik tedavi başlandı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Trombolitik tedavisinin sonunda ekstremite derivasyonlarındaki anormal ST değişiklikleri ve hastanın göğüs ağrısı
kayboldu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2c. Ertesi gün kaydedilen EKG'de sadece III'te T negatifliği izlendi. İnferiyorda Q dalgaları gelişmedi.
Yukarıdaki EKG'ye bakarak hastanın bir gün önce akut inferiyor miyokard infarktüsü geçirdiğini söylemek mümkün değil.
Bu örnek erken tedavinin EKG'yi ne kadar etkilediğini açıkça gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG 59 yaşındaki bir erkeğe ait olup akut ön duvar miyokard infarktüsünden 5 gün sonra kaydedildi.
Erken müdahale edilen bu hastada LAD koroner arter stentlendi. RCA ve Cx arterleri normal idi.
Erken müdahaleye bağlı olarak sadece V2 ile V3'te bifazik T dalgalarının geliştiği görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG 39 yaşındaki bir erkeğe ait olup akut ön duvar miyokard infarktüsünden 8 ay sonra kaydedildi.
Erken müdahale edilmiş olan bu hastada anteriyorda ST yüksekliği, T negatifliği veya q dalgaları gelişmemiş.
Sadece V3'te rR' var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 5a. Yukarıdaki EKG, çok kısa süre önce yaygın göğüs ağrısı başlayan 52 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Akut ön duvar miyokard infarktüsü izleniyor.
Bu EKG kaydedildikten hemen sonra hasta koroner anjiyografi laboratuvarına alındı
(göğüs ağrısı başladıktan sonra 60 dakika içinde).
LAD koroner arterine stent implante edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Yukarıdaki EKG aynı hastaya ait olup akut infarktüsten 24 SAAT sonra kaydedilmiştir.
ST segment yükselmesi geriliyor. Göğüs derivasyonlarındaki T dalgaları bifazik.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5c. Yukarıdaki EKG aynı hastaya ait olup akut infarktüsten 48 SAAT sonra kaydedilmiştir.
ST segment yüksekliği kalmamış. Göğüs derivasyonlarındaki T dalgaları artık negatif.
QT intervali hafif uzamış (QTc 487 milisaniye).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5d. Yukarıdaki EKG aynı hastaya ait olup akut infarktüsten 3 HAFTA sonra kaydedilmiştir.
ST segment yüksekliği yok. Göğüs derivasyonlarındaki T negatiflikleri gerilemeye başlamış.
QT interval uzaması da kaybolmuş (QTc 398 milisaniye).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5e. Yukarıdaki EKG aynı hastaya ait olup akut infarktüsten 3 AY sonra kaydedilmiştir.
Tamamen normal görünüyor.
Akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda, erken müdahalenin geç dönem EKG bulgularını nasıl etkilediği
bu örnekte açıkça görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız