EKG 1. Yukarıdaki EKG, 12 yaşındaki bir erkek çocuğa ait. Üç yıl önce discrete subaortik membran nedeniyle opere edilmiş.
Son yapılan ekokardiyografisinde ciddi (4/4.derece) aort yetmezliği ve 2/4. derece mitral yetmezliği tespit edilmiş. Aort kapak
replasmanı planlanıyor. Sol ventrikül hipertrofisini düşündüren voltaj kriterleri ve yüklenme paterni (anteriyorda asimetrik T
negatifliği ve ST çökmesi) ciddi aort yetmezliği ile uyumlu.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız