Doxorubisin

  Doxorubisin, antrasiklin grubu bir antineoplastik ilaç olup miyokard üzerinde ciddi toksik etkileri

      olabilmektedir.

  Doxorubisin toksisitesinin spesifik bir EKG bulgusu yoktur.

      Kalp yetmezliğinde görülebilen ve spesifik olmayan birçok EKG bulgusu görülebilir.

  Doxorubisin toksisitesi bu tedavi verildikten yıllar sonra da ortaya çıkabilir.
Doxorubisin toksisitesine bağlı olarak gelişen kardiyomiyopatide görülebilen EKG bulguları

  Sinüs taşikardisi

  Düşük voltaj

  Sol aks sapması

  Spesifik olmayan ST segmenti/T dalgası değişiklikleri

  Sol atriyal anormallik

  QT interval uzaması

  Ventriküler veya Atriyal prematüre atımlar
Referanslar

  Cardiology 2010;115:155-162.

  N Engl J Med 1998;339:900-905.

  Tex Heart Inst J 2012;39:750-755.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, 17 yıl önce meme kanseri için Doxorubisin tedavisi almış olan 57 yaşındaki bir kadına aittir.
Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (EF %20) ve normal koroner arterler tespit edilmiştir.
Temel ritm sinüs taşikardisi olup sık end-diyastolik VPS izleniyor.
V1'de tamamı negatif olan P dalgaları sol atriyal anormalliği gösteriyor.
Ekstremite derivasyonlarında düşük voltaj izleniyor.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız