Perikardın konjenital yokluğunda görülebilen EKG bulguları:

  Sağ aks sapması.

  Sağ dal bloğu veya paterni.

  Anteriyorda R progresyon kaybı.

  Sağ prekordiyallerde (V1-V3) yüksek ve sivri P dalgaları.

  Egzersiz testi sırasında QRS alternansı olması (kalbin aşırı yer değiştirmesine bağlı olarak).
Referanslar ve örnek EKG'ler için linkler

  Br Heart J 1986;55:405-407.

  Circulation 2010;121:1272-1274.

  Circulation 2007;116:e126-e129.

  Rev Port Cardiol 2003;22:801-810.

  Ulster Med J 1988;57:90-92.

  Clin Cardiol 2010;33:E52-57.

  J Electrocardiol 1981;14:413-418.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, sol perikardiyumun konjenital tam yokluğu olan bir hastaya aittir.

Yukarıdaki EKG, Dr. Jean-Christophe EICHER tarafından bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2. Yukarıdaki EKG, sol perikardiyumun konjenital tam yokluğu olan bir hastaya aittir.

Yukarıdaki EKG, Dr. Jean-Christophe EICHER tarafından bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, perikardın konjenital yokluğu tespit edilen 32 yaşındaki bir erkeğe ait.
Anteriyorda R progresyon kaybı izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.

Dr. Muammer Cumhur Sivrikoz ve ark. nın ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.