Chapman işareti I, aVL veya C6'da R dalgasının çıkan kolunda çentik olmasıdır.

  Sol dal bloğu varlığında akut miyokard infarktüsü tanısı koymak için kullanılan kriterlerden biridir.

  Klinik semptomlar da uygun ise
Chapman işareti akut miyokard infarktüsünü düşündürebilir.

  Koroner arterlerinde ciddi darlık bulunmayan bazı Dilate KardiyoMiyoPati hastalarında da

      Chapman işareti görülebilir.EKG 1. Sol dal bloğu varlığında akut miyokard infarktüsü geçiren hastada ortaya çıkan
Chapman işareti görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. 70 yaşındaki koroner arter hastası bir kadına ait olan yukarıdaki EKG'de
Chapman işareti ve sol dal bloğu mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Daha önce miyokard infarktüsü geçirmiş 70 yaşındaki bir erkekte sol dal bloğu ve
Chapman işareti izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Başka bir hastada sol dal bloğu ve
Chapman işareti.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, koroner arterlerinde ciddi darlık bulunmayan, sol ventrikülü dilate olan,
sistolik fonksiyonları bozulmuş (EF %25) 56 yaşındaki bir Dilate KardiyoMiyoPati (DKMP) hastası kadına aittir.
aVL'deki R dalgasının çıkan kolunda çentik görülüyor (
Chapman işareti).
Chapman işaretine bazı DKMP hastalarında da rastlanabilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıdaki EKG, halsizlik şikayeti ile başvuran 50 yaşındaki diyabetik bir erkeğe aittir.
Sol dal bloğu mevcut. Ritm sinüs. I, aVL ve V6'da
Chapman işareti görülüyor.
EKG cihazı, traseleri dar kağıda sığdırabilmek için sağ prekordiyalleri 2.5 mm/mV, sol prekordiyalleri ise 5 mm/mV
kalibrasyonunda göstermiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Aynı EKG'nin özet sunumunda
Chapman işareti görülüyor.
Özet sunumda tüm derivasyonlar 10 mm/mV kalibrasyonunda gösterilmiş.   
Resim 6a ve 6b. Aynı hastaya EKG 6a çekildikten 15 dakika sonra yapılan koroner anjiyografide yaygın koroner arter
hastalığı tespit edildi. Soldaki resimde
LAD ve Cx'te ciddi darlıklar görülüyor.
Sağdaki resimde
sağ koroner arterde ciddi darlıklar izleniyor.