Cabrera işareti C3 veya C4'teki S dalgasının çıkan kolunda en az 0.05 saniye süren çentik olmasıdır.

  Sol dal bloğu varlığında akut miyokard infarktüsü tanısı koymak için kullanılan kriterlerden biridir.

  Klinik semptomlar da uygun ise
Cabrera işareti akut miyokard infarktüsünü düşündürebilir.

      Ancak bu bulgunun
sensitivitesi düşüktür (%27).

  Sağ ventrikülden pace edilen (kalp pili bulunan) hastalarda da
akut veya kronik miyokard infarktüsü

      tanısı koyarken de bu bulgudan faydalanılabileceği ileri sürülmüştür.
Referanslar

  Cardiol Clin 1987;5:393-401.

  Pacing Clin Electrophysiol 2002;25(7):1061-1065.

  Herzschrittmacherther Elektrophysiol 2016;27(3):307-322.

EKG 1. Sol dal bloğunda
Cabrera işareti görülüyor. Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Akut anteriyor miyokard infarktüsü geçiren hastada LAD'ye stent implante edildikten hemen sonra kaydedilen EKG.
Sol dal bloğu ve
Cabrera işareti var.
Ayrıca
bazal çizgide kayma artefaktı da görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, Circumflex (Cx) koroner arter tıkanıklığına bağlı olarak akut miyokard infarktüsü geçirmekte olan
orta yaşlı bir erkek hastaya ait olup Cx'e stent implantasyonundan hemen önce kaydedildi.
Sol dal bloğu ve
Cabrera işareti izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. İki yıl önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 73 yaşındaki bir erkeğin EKG'si yukarıdadır.
Artık hastanın sol ventrikülü dilate ve sistolik fonksiyonu ileri derecede deprese.
Cabrera işareti ve bir VPS izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız