Biventriküler hipertrofi (her iki ventrikülün de hipertrofik olması):

  Katz-Wachtel fenomeni (işareti):

      Ekstremite ve orta-prekordiyallerde büyük bifazik (eşfazik) QRS komplekslerinin görülmesi.

      C2, C3 veya C4'teki R dalgası + S dalgası amplitüdlerinin toplamı
> 60 mm (6 mV) olmalıdır.Referans

  Circulation 2009,119:e251-e261.

EKG 1. ASD, VSD ve Aort Koarktasyonu için opere edilmiş 11 yaşındaki çocuğun EKG'sinde biventriküler hipertrofi örneği
görülüyor.

Yukarıdaki EKG Uz. Dr. Mahmut Gökdemir tarafından bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız