Her iki ventriküle ait yüklenme paterni bulgularının beraber görülmesidir.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, anjiyografide koroner arterleri normal bulunan 63 yaşındaki bir kadına ait.
Ritm atriyal fibrilasyon. Sağ dal bloğu mevcut.
Ekokardiyografide mekanik mitral protez kapak ve 3. derece paravalvüler mitral yetmezliği izlendi.
Ciddi mitral yetmezliği ve sistemik hipertansiyona bağlı olarak sol ventrikül yüklenmesi var.
Pulmoner hipertansiyonu da olan hastada ekokardiyografi ile 4/4.derece (ciddi) triküspid yetmezliği tespit edildi.
Sağ ventrikül ve sağ atriyum ileri derecede dilate olup sağ ventrikül ileri hipokinetik idi.
Pulmoner hipertansiyon ve ciddi triküspid yetmezliğine bağlı olarak hastada sağ ventriküler yüklenme de bulunuyor.
Anteriyordaki T negatiflikleri koroner arter hastalığında görülen simetrik T negatifliğine benzemiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız