Sebepleri

  Digoksin zehirlenmesi

  CPVT (katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi)

  Andersen-Tawil sendromu

  Metastatik kardiyak tümör
Tanı kriterleri

  Kalp hızı >100/dakika olup geniş QRS kompleksleri vardır.

 
RR aralıkları eşit değildir.

  QRS komplekslerinin
aksı atımdan atıma 180 derece değişir.

      Bu özelliğiyle Torsades de pointes de dahil diğer polimorfik VT'lerden ayrılır.
Referanslar

  J Cardiovasc Electrophysiol 2006;17:784-785.

  Prog Cardiovasc Dis 2008;51:23-30.

  Indian Pacing Electrophysiol J 2006;6:32-43.

EKG 1. CPVT hastasında görülen bidirectional VT (çift yönlü ventriküler taşikardi).

Bu EKG, Prof. Dr. Silvia Priori tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. CPVT hastasında görülen Bidirectional VT atağı.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. CPVT hastasında, treadmil efor testinin zirvesinde gelişen bidirectional ventriküler taşikardi.

Bu EKG, Dr. Andrew Krahn tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Yukarıdaki EKG, serebrovasküler olay nedeniyle Nöroloji yoğun bakımda yatmakta olan 72 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Ara ara olan taşikardi atakları nedeniyle hasta Kardiyolojiye konsülte edilmiştir.
Ritm sol dal bloğu zemininde atriyal fibrilasyondur.
EKOKardiyografide sol ventrikül dilatasyonu ve sistolik disfonksiyonu ile ciddi mitral darlığı tespit edilmiştir.
Digoksin kullanmakta olan hastanın serum potasyum düzeyi 3 mmol/L'nin altında ölçülmüştür.
Hipokalemi, Digoksin zehirlenmesinin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Konsültasyon sonrasında Holter önerilen hastanın 3 kanallı Holter kaydı yukarıdadır.
Atriyal fibrilasyon devam etmekte ancak kalp hızı yavaşladığında sol dal bloğu kaybolmaktadır: hıza bağlı sol dal bloğu.
Trasenin sağ yarısında görülen geniş QRS'ler artan hıza bağlı olarak gelişen sol dal bloğu sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4c. Aynı hastanın Holter kaydından bir başka kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar ve ventriküler couplet VPS'ler izleniyor.
Digoksin zehirlenmesinin en sık görülen EKG bulgusu VPS'dir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4d. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar ve süreksiz VT atağı izleniyor.
VT atağının son atımı
füzyon atımıdır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4e. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar ve bidirectional VPS'ler izleniyor.
Bidirectional VPS'ler Digoksin kullanan hastada ilk önce Digoksin zehirlenmesini akla getirmelidir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4f. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar arasında süreksiz bidirectional ventriküler taşikardi atağı izleniyor.
Bidirectional ventriküler taşikardi Digoksin zehirlenmesi için tipiktir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4g. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar, kısa süreli bidirectional VT atağı ve VPS'ler izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4h. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar ve farklı morfolojide kısa süreli bir ventriküler taşikardi atağı var.
Digoksin iletim sisteminin uyarılabilirliğini azaltırken miyokard hücrelerinin uyarılabilirliğini artırır. Bu da farklı odaklardan
farklı morfolojilerde VPS ve VT çıkmasını kolaylaştırır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4i. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar ve daha farklı morfolojide kısa süreli bir ventriküler taşikardi atağı
izleniyor. Digoksin iletim sisteminin uyarılabilirliğini azaltırken miyokard hücrelerinin uyarılabilirliğini artırır.
Bu da farklı odaklardan farklı morfolojilerde VPS ve VT çıkmasını kolaylaştırır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4j. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar ve artefakt izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız