Verapamil 'e cevap verdiğini ilk defa Belhassen ve ark. bildirdiği için Belhassen tipi VT de denir.Etiyoloji

  Sol ventrikülden kaynaklanan bir tür ventriküler taşikardidir.

 
Reentri mekanizması ile oluşur.

  Genellikle istirahat sırasında olur. Egersiz veya emosyonel stres de fasiküler VT'yi tetikleyebilir.
Tanı kriterleri

  VT atağı sağ dal bloğu ve sol aks sapması şeklindedir.

  Taşikardi olmadığı sırada çekilen EKG genellikle normaldir.

  Bazı hastalarda fasiküler VT atağından sonra çekilen EKG'lerde T dalgası negatiflikleri görülebilir

      (
T dalgası hafızası).

  Bu hastalarda yapısal kalp hastalığı yoktur.
Kaynaklandığı noktaya göre Fasiküler VT'lerin sınıflandırılması

  Sol posteriyor fasiküler VT (LPF VT)

  Sol anteriyor fasiküler VT (LAF VT)

  Sol üst septal VT (septal VT)
Klinik önemi

  Fasiküler VT atağı sırasında çarpıntı, başdönmesi, halsizlik ve dispne görülebilir.

  Senkop veya ani ölüm çok nadir görülür.

  QRS genişliği fazla olmadığı için
supraventriküler taşikardi (SVT) ile karışabilir .

  SVT'nin aksine, fasiküler VT adenozin veya vagal manevralara cevap vermez.

  Sık görülen iskemik VT'nin aksine, fasiküler VT
lidokain'e cevap vermez .

 
Atriyal veya ventriküler pacing ile indüklenebilir.

  Genellikle istirahat sırasında olur. Egersiz veya emosyonel stres de tetikleyebilir.
Referanslar

  Br Heart J 1981;46:679-682.

  Am Heart J 1994;128:147-156.

  Circulation 1990;82:1561-1573.

  Am J Emerg Med 2007;25:572-575.

EKG 1a. Hastanın VT yokken çekilen bazal EKG'si yukarıda görülüyor.

Bu EKG, Prof. Dr. Bernard Belhassen tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastada, fasiküler VT sırasında çekilmiş olan EKG'de sağ dal bloğu ve sol aks sapması mevcut.

Bu EKG, Prof. Dr. Bernard Belhassen tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1c. Aynı hastada, sağ ventrikül apeksinden verilen uyarı ile sağ dal bloğu ve sağ aks sapması şeklinde gelişen VT.

Bu EKG, Prof. Dr. Bernard Belhassen tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1d. Yukarıdaki EKG'de ne var?

Bu EKG, Prof. Dr. Bernard Belhassen tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1e. Aynı hastada, sol ventrikülden verilen uyarı ile sağ dal bloğu ve sağ aks sapması şeklinde ortaya çıkan VT izleniyor.

Bu EKG, Prof. Dr. Bernard Belhassen tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1f. Aynı hastada, toplam 6 defa RF (radyofrekans) verilmesi üzerine VT sonlandıktan sonra çekilen EKG yukarıdadır.

Bu EKG, Prof. Dr. Bernard Belhassen tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2a. Yukarıdaki EKG'de Belhassen tipi VT (verapamile duyarlı VT, fasiküler VT) atağı izleniyor. Ekstremite derivasyonları.
Bu EKG'nin kayıt hızı 50mm/saniye.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Aynı hastanın göğüs derivasyonları. Bu EKG'nin kayıt hızı 50mm/saniye.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2c. Aynı hastada Fasiküler VT (Belhassen tipi VT) sonlandıktan sonraki EKG yukarıda görülüyor.
Taşikardi sonrasında, inferiyorda ve C4-C6 arasında gelişen T negatifliği, T dalgası hafızasına bağlı.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız