aVR

  Kalbe sağ üst taraftan baktığı için sağ ventrikül çıkış yolu ve interventriküler septumun bazal kısmını görür.aVR derivasyonunu ilgilendiren patolojik durumlar

  Sol ana koroner arter (LMCA) hastalığı.

 
Aritmiler.

 
Akut perikardit: aVR'de PR segment yükselmesi ve ST segment çökmesi olabilir.

 
Dextrokardi: aVR'de P dalgası ve QRS kompleksi pozitif görülür.

      Ayrıca V1'den V6'ya doğru normal R progresyonu da görülmez.

 
Tansiyon Pnömotoraks: aVR'de PR çökmesi ve inferiyor derivasyonlarda PR yükselmesi görülebilir.

 
Akut pulmoner emboli: aVR'de ST segment yükselmesi olabilir.

 
Takotsubo kardiyomiyopatisi: anteriyor ve inferiyordaki ST yükselmelerinin yanısıra

      aVR'de de geçici ST yükselmesi olabilir.
aVR ve sol ana koroner arter (LMCA) hastalığı

  aVR'deki ST yüksekliği > V1'deki ST yüksekliği ise LMCA hastalığı akla gelmelidir

      (bu bulgunun sensitivite ve spesifisitesi >%80).

  ST-yükselmesiz miyokard infarktüsü hastasında aVR'de en az 0.5 mm ST yüksekliği görülürse


      LMCA veya 3-damar hastalığı akla gelmelidir (sensitivite %78, spesifisite >%86).

  Egzersiz testi sırasında aVR'de ST yükselmesinin görülmesi LMCA hastalığını akla getirir

      (sensitivite %92, spesifite %46).
aVR ve Aritmiler

  Taşikardi sırasında aVR'de P dalgasının pozitif olması AVNRT 'yi düşündürür.

  aVR'de negatif P dalgasının olması fokal sağ atriyal taşikardiyi düşündürür.

  Dar QRS kompleks taşikardisi sırasında aVR'de ST yükselmesinin görülmesi

      aksesuar yola bağlı atriyoventriküler reentriyi düşündürür.

  Brugada sendromu hastalarında, aVR'deki R dalgasının belirgin olması durumunda (
aVR işareti)

      aritmik olay riskinin yüksek olduğu ileri sürülmüştür.
Referanslar

  Exp Clin Cardiol 2010;15(2):e36-e44.

  J Am Coll Cardiol 2001;38:1355-1356.

  Int J Cardiol 2007;119:258-260.

  Pacing Clin Electrophysiol 1998;21:2431-9.

  Heart Rhythm 2008;5:89-98.

  Heart Rhythm 2007;4:1009-1012.

  Ann Emerg Med 1995;26:195-201.

  Chest 1999;115:1742-1744.

  Int J Cardiol 2009;134:e97-e100.

  Int J Cardiol 2007;119:258-260.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG, akut miyokard infarktüsü ve akut akciğer ödemi tanılarıyla acil olarak koroner anjiyografiye alınan
55 yaşındaki bir kadına işlemden 1 saat önce çekildi.
aVR'de ST yüksekliği var , diğer birçok derivasyonda ise ST çökmesi var .

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 1b. Aynı hastanın acil olarak koroner anjiyografiye alınmadan 15 dakika önce çekilen EKG'si yukarıda görülüyor.

aVR'deki ST yüksekliği
ve diğer birçok derivasyondaki ST çökmeleri azalmakla beraber devam ediyor.
Medikal tedavinin etkisiyle EKG bulguları kısmen gerilemiş. Koroner anjiyografide LAD ostialde, Cx ve RCA proksimalde
ciddi (>%70) darlıklar tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, akut miyokard infarktüsü ve akut akciğer ödemi tanılarıyla acil olarak koroner anjiyografiye alınan
56 yaşındaki bir erkeğe işlemden 1 saat önce çekilmiş.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


Resim 2a. Aynı hastanın acil yapılan koroner anjiyografisinde (sol oblik kaudal -
spider)
kısa seyirli LMCA 'dan sonra LAD'nin daha çıkışta tıkandığı , Cx'in ise
iyi gelişmiş Obtus dalını verdikten hemen sonra tam tıkalı olduğu görüldü.Resim 2b. Aynı hastanın sağ oblik kaudal görüntüsü yukarıda görülüyor.

Kısa seyirli LMCA
'dan sonra LAD'nin daha çıkışta tıkandığı , Cx'in proksimalde
tam tıkalı olduğu
ve iyi gelişmiş Obtus dalının ortasında da ciddi darlık olduğu
tespit edildi.
Resim 2c. Aynı hastanın sağ koroner arterinin (RCA) sağ oblik görüntüsü yukarıda
görülüyor. RCA,
çıkış noktasından sonra kısa seyrediyor ve sağ ventrikül dalını
verdikten hemen sonra tam tıkalı olduğu
izleniyor.

Resim 2d. Bu hastaya balon anjiyoplasti yapıldıktan sonra RCA'nın
devam etmesi
gereken segmenti
ortaya çıktı.

EKG 3. Yukarıdaki EKG, yaygın retrosternal göğüs ağrısı ve Troponin I yüksekliği bulunan 63 yaşındaki bir erkeğe aittir.
aVR'de ST yükselmesi var. V1'de ise ST yükselmesi yok. Birçok derivasyonda ise ST çökmesi görülüyor.
İlk anda sol ana koroner arter hastalığı akla geliyor.
Bu EKG kaydedildikten 15 dakika hastaya koroner anjiyografi yapıldı ve
sol ana koroner arter eşdeğeri lezyonlar tespit edildi:
Circumflex (Cx) çıkıştan hemen sonra tam tıkalı olup proksimal LAD'de %70 darlık yapan diseksiyon izlendi.
Bu hastanın sol ana koroner arteri normaldi ancak
sol ana koroner eşdeğeri lezyonları vardı.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, 78 yaşındaki bir erkeğe ait olup koroner bypass ameliyatından hemen önce kaydedilmiştir.
Göğüs ağrısı şikayeti olan hastanın Troponin I düzeyi 2.2 ng/mL ölçülmüş olup normalden yüksektir.
aVR'de ST segment yükselmesi, birçok derivasyonda ise ST çökmesi görülüyor.
Bu hastanın sol ana koroner arterinde ciddi darlık tespit edildi.
Ayrıca Circumflex (Cx) ve Left Anterior Descending (LAD) koroner arterlerinde de ciddi darlıklar vardı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, göğüs ağrısı olan 85 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Yaygın ST çökmeleri, aVR, V1 ve aVL'de ST yükselmesi var.
aVR'deki ST segment yükselmesi, V1'deki ST yükselmesinden daha fazla.
Bu hastaya aynı gün koroner anjiyografi yapıldı, sol ana koroner arterde ciddi darlık, LAD ve Cx'te darlıklar tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Resim 5a. Yukarıdaki görüntü, aynı hastanın koroner anjiyografisine aittir.
Sol ana koroner arterin bifürkasyonunda ciddi darlık ve LAD koroner arterde ciddi darlık izleniyor.
Resim 5b. Yukarıdaki görüntü de aynı hastanın koroner anjiyografisine aittir.
Sol ana koroner arterin bifürkasyonunda ciddi darlık ve LAD koroner arterde ciddi darlık izleniyor.