EKG 1a. Yukarıdaki EKG, tam atriyoventriküler kanal defekti olan 57 yaşındaki bir kadına aittir. Ciddi sağ ventrikül hipertrofisi
(RV Diyastolsonu çapı: 49 mm, RV serbest duvarı: 15 mm) ve ileri derecede pulmoner hipertansiyon (yaklaşık 150- 160 mmHg)
tespit edilmiş. Değişik şekillerdeki P dalgaları, ritmin değişen atriyal pacemaker olduğunu gösteriyor.
EKG'nin kayıt hızı 50mm/saniyedir.

Yukarıdaki EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı bir EKG için buraya tıklayınızEKG 1b. Aynı hastanın 1 dakika sonra çekilen EKG'si görülüyor.
EKG'nin kayıt hızı 50mm/saniyedir.

Yukarıdaki EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı bir EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, ToF ve komplet atriyoventriküler kanal defekti (AVCD) nedeniyle 2 defa opere olmuş 22 aylık bir çocu-
ğa ait. İkinci ameliyat rezidüel VSD sebebiyle yapılmış. Son ekokardiyografisinde rezidüel VSD yok; mitral yetmezliği 2. - 3.
derece, triküspid yetmezliği 1. derece olarak saptanmış.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, AtriyoVentriküler Kanal Defekti (AVCD/AVSD) için opere edilmiş olan 4 yaşındaki bir çocuğa aittir.
Hastaya ayrıca protez mitral kapak implantasyonu da yapılmıştır.
EKOkardiyografide sol ventrikül dilate olarak izlenmiş.
EKG'de sağ dal bloğu ile beraber sol ventrikül hipertrofisi bulguları mevcut.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız