Tanı kriterleri

  Hem yüzey EKG'sinde hem de intrakardiyak EKG'de P dalgası yoktur.

  Ritm nodal bradikardidir.

  Direkt elektriksel uyarıya atriyumlar cevap vermez.
Atriyal sessizliğin görülebildiği durumlar

  Kronik koroner arter hastalığı

  Akut miyokard infarktüsü

  Konjestif kalp yetmezliği

  Amiloidozis

  İlaç zehirlenmeleri (digitalis, verapamil, kinidin, proscillaridin)

  Sağ ventrikül miyokardında izole nonkompaksiyon

  Hipoksi

  SCN5A mutasyonu

  Ebstein anomalisi

  İdiopatik sağ atriyum dilatasyonu

  Emery-Dreyfuss müsküler distrofi

  Kugelberg-Welander sendromu (spinal müsküler atrofi Tip 3)

  Miyokardit
Atriyal sessizlik

  Kısmi veya tam olabilir.

 
Kısmi atriyal sessizlik: Tek atriyumda veya tek atriyumun sadece kısıtlı bir bölgesinde spontan veya elektriksel uyarıya cevap olarak atriyal aktivite görülmemesidir. Elektrofizyolojik çalışma ile tanısı konur.

  İzole sol atriyal standstill yüzey EKG'sinde tanınmayabilir (sağ ve sol atriyal disosiasyon nedeniyle).

  Atriyal sessizlik kalıcı veya geçici olabilir.
Kronik atriyal taşikardilerin (atriyal flutter, ektopik atriyal taşikardi) aniden sonlandırılmasını takip eden, uzamış ancak geri dönüşümlü, atriyal sessizlik ortaya çıkabilir.

  Atriyal sessizlikte, atriyumların elektriki ve mekanik sessizliğine ek olarak
endokrinolojik sessizlik (atriyal natriüretik peptid salınımında bozulma) olabildiği bildirilmiştir.

  İnce dalgalı atriyal fibrilasyon ile karıştırılmamalıdır. Atriyal fibrilasyonun aksine, atriyal sessizlikte osilasyon gösteren bazal çizgi (f dalgaları) yoktur.
Kalpteki sodyum kanallarını kodlayan SCN5A gen mutasyonları
ile ilişkisi bildirilmiş olan majör aritmi sendromları


  Uzun QT sendromu tip 3 (LQTS3)

  Brugada sendromu

  Sinüs düğümü disfonksiyonu

  İletim bozukluğu

  Atriyal sessizlik
Referanslar

  PACE 2007;30:1311-1315.

  Journal of Electrocardiology 2005;38:252-255.

  Pacing Clin Electrophysiol 2002;25:217-219.

  PACE 2008;31:509-512.

  Europace 2002;4:451-454.

  J Am Coll Cardiol 1991;18:459-463.

  Trends Cardiovasc Med 2008;18:78-87.

  International Journal of Cardiology 2008;131:e14-e16.

  International Journal of Cardiology 1999;70:207-210.

  Progress in Cardiovascular Diseases 2010;52:347-361.

  Journal of Cardiology Cases 2010;2:e52-e54.

  Jpn Circ J 1996;60:382-388.