Atriyal fibrilasyonu tetikleyen faktörler

  Atriyal prematüre atımlar - APS ( en sık )

  Atriyal flutter

  Supraventriküler taşikardiler

  Bradikardi

  Akut atriyal gerilme

EKG 1a. Yukarıdaki 3-kanallı Holter trasesi çarpıntı atakları tanımlayan orta yaşlı bir kadına ait.
Holter'da çok sayıda paroksismal atriyal fibrilasyon (PAF) atağı tespit edildi.
Atriyal prematüre atım (APS) ile atriyal fibrilasyon başlıyor.
Atriyal fibrilasyonu en sık başlatan etken APS'dir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 1b. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
Atriyal prematüre atım (APS) ile atriyal fibrilasyon başlıyor.
Ancak ilk 2 QRS
aberasyon ile oluşuyor (Ashman fenomeni).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 1c. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
İlk atriyal prematüre atım aberasyon ile iletiliyor, ancak atriyal fibrilasyonu başlatamıyor.
İkinci atriyal prematüre atım (APS) ile atriyal fibrilasyon başlıyor ve bunu takip eden ilk 2 QRS aberasyon ile oluşuyor
(
Ashman fenomeni).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1d. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
Her atriyal prematüre atım atriyal fibrilasyonu
başlatamaz.
İlk 2 atriyal prematüre atım aberasyon ile iletiliyor, ancak atriyal fibrilasyonu başlatamıyor.
Üçüncü atriyal prematüre atım (APS) ile atriyal fibrilasyon başlıyor ve bunu takip eden ilk 2 QRS aberasyon ile oluşuyor
(
Ashman fenomeni).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1e. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
Sık PAF atağı izlenen hastalarda bazen PAF atakları, yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi çok kısa süreli olabilir.
İlk atriyal prematüre atım atriyal fibrilasyonu başlatıyor.
Bunu takip eden ilk 2 QRS
aberasyon ile oluşuyor (Ashman fenomeni).
Altı atımlık AF atağından sonra tekrar sinüs ritmi ortaya çıkıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1f. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
Fibrillo-flutter.
Sol tarafta atriyal flutter iken ritm daha sonra atriyal fibrilasyona dönüşüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki ritm trasesi orta-yaşlı başka bir kadının Holter kaydından alınmştır.
Bu örnekte de PAF atağı çok kısa sürüyor.
İlk atriyal prematüre atım ile atriyal fibrilasyon başlıyor.
Bunu takip eden ilk 2 QRS
aberasyon ile oluşuyor (Ashman fenomeni).
Kısa süre sonra tekrar sinüs ritmi ortaya çıkıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. Yukarıdaki ritm trasesi, aort darlığı için protez kapak replasmanı yapılmış olan orta-yaşlı bir erkeğin Holter kaydıdır.
Sol baştaki atım sinüs atımıdır. İlk gelen atriyal prematüre atım çok erken geldiği için ventriküle iletilememiş (bloke APS)
ancak bir atriyal fibrilasyon atağı da başlatamamıştır.
Daha sonra
negatif P dalgaları ile başlayan kısa süreli ektopik atriyal taşikardi ortaya çıkıyor.
Bunu takip eden
sinüs atımından sonra atriyal fibrilasyon başlıyor.
Kayma hızı 25 mm/saniye.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3b. Yukarıdaki ritm trasesi, EKG 3a'nın devamıdır.
Ektopik atriyal taşikardinin son atımından sonra sinüs atımı geliyor. Bu arada 1 saniyeden uzun bir pause oluyor.
Daha sonra gelen
atriyal prematüre atım ile atriyal fibrilasyon atağı başlıyor.
Kayma hızı 25 mm/saniye.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3c. Yukarıdaki görüntü, EKG 3b'nin 50 mm/saniye hızında ve yüksek kalibrasyon ayarındaki sunumudur.
Ektopik atriyal taşikardinin son atımından sonra sinüs atımı geliyor. Bu arada 1 saniyeden uzun bir pause oluyor.
Daha sonra gelen
atriyal prematüre atım ile atriyal fibrilasyon atağı başlıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki ritm trasesi orta-yaşlı başka bir erkeğin Holter kaydından alınmştır.
Sinüs taşikardisi sırasında gelen bir
atriyal prematüre atım ile atriyal fibrilasyonun başladığı görülüyor.
Kayma hızı 25 mm/saniye.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2