Klasik olarak akut miyokard infarktüsünde sırasıyla T dalgasının yükselmesi, ST segmentinin yükselmesi, Q dalgası oluşurken ST segmentinin normale dönmeye başlaması ve T dalgasının negatifleşmesi görülür.

  Ancak her hastada EKG değişiklikleri bu sırayı takip etmez.

  Bazı hastalarda ST yüksekliği 1 mm'nin altında olup ilk anda farkedilmeyebilir.

  Erken tanı ve tedavi için hastanın tipik belirtilerini, kardiyak enzim düzeylerini veya EKOkardiyografi bulgularını dikkate almak gerekir.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG 50 yaşındaki bir hastaya ait olup göğüs ağrısı başladıktan 5 saat sonra kaydedildi.
Tipik retrosternal göğüs ağrısı ve kardiyak enzimlerinde yükseklik saptanan hasta koroner anjiyografi için sevk edilmişti.
Sizce bu EKG'de anormal ne var?

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Resim 1a. Yukarıdaki EKG kaydedildikten 15 dakika sonra hastaya yapılan koroner
anjiyografide, intermedier arterin çıkışından hemen sonra tam tıkalı olduğu izlendi.
Resim 1b. Hastaya PTCA (balon anjiyoplasti) ve 2.75x24mm ilaç kaplı stent implantasyonu
yapıldıktan sonraki görüntüde intermedier arterin tam açıldığı izleniyor.
Resim 1c. Hastanın sağ koroner arterinde (RCA) ciddi bir darlık saptanmadı.
EKG 1b. Aynı hastada intermedier artere stent yerleştirildikten 15 dakika sonra çekilen EKG yukarıda görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2a. Yukarıdaki EKG, tipik yaygın retrosternal göğüs ağrısı ile acil servise başvuran 54 yaşındaki bir erkek hastada,
ağrı başladıktan yaklaşık 2.5 saat sonra kaydedilmiştir. İskemiyi düşündürecek tipik EKG bulgusu yok.
Bu hastada ayrıca orta dereceli mitral darlığı mevcut olup kapak alanı 1.3 cm2 ölçülmüş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Aynı hastada bir buçuk saat sonra çekilen ikinci EKG yukarıda görülüyor.
İskemiyi düşündürecek ST segment yükselmesi, ST segment çökmesi veya T negatifliği hala yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2c. Aynı hastada göğüs ağrısı başladıktan 5.5 saat sonra kaydedilen EKG yukarıda izleniyor.
Bu EKG çekildikten 10 dakika sonra hastaya koroner anjiyografi yapıldı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız 
Resim 2a.b. Hastaya yapılan koroner anjiyografide sol koroner arterlerde ciddi darlık tespit edilmedi (soldaki resim).
Sağ koroner arteriyografide ise sağ koroner arterin çıkıştan hemen sonra tam tıkalı olduğu izlendi (sağdaki resim). 
Resim 2c.d. Sağ koroner artere PTCA yapıldıktan sonra yeterli açıklık sağlanamadı (soldaki resim).
Stent implantasyonu ile tam açıklık sağlandı (sağdaki resim).
EKG 2d. Yukarıdaki EKG, sağ koroner artere stent yapıldıktan 15 dakika sonra kaydedildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2e. Yukarıdaki EKG, sağ koroner artere stent yapıldıktan 15 saat sonra kaydedildi.
(
Kol elektrodları ters bağlanmış)
Bu sırada bakılan kardiyak troponin I seviyesi yüksek ölçüldü.
Yukarıdaki EKG'ye bakarak bu hastanın sağ koroner arterinin 1 gün önce tam tıkandığını kim iddia edebilir?

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. Yukarıdaki EKG, yaygın retrosternal göğüs ağrısı ile acil servise başvuran 70 yaşındaki bir kadına ait.
Akut miyokard infarktüsünü düşündüren tipik EKG bulgusu yok. V2 ile V3'deki T amplitüdü beklenenden yüksek.
Kardiyak enzimleri de yüksek ölçülen bu hasta yukarıdaki EKG çekildikten 10 dakika koroner anjiyografiye alındı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız 
Resim 3a (Sol).3b (Sağ). Hastaya yapılan koroner anjiyografide: LAD, Diagonal 1'i verdikten sonra tam tıkalı idi.
Cx'de ise iyi gelişmiş Obtus dalı çıkıştan hemen sonra tam tıkalı idi (soldaki resim).
Sağ koroner arteriyografide ise sağ koroner arter normal olup LAD retrograd iyi doluyordu (sağdaki resim).
Bu bulgularla LAD'nin kronik total tıkalı olduğu, Obtus'un ise yeni tıkandığı düşünüldü.
Resim 3c. Yukarıdaki anjiyogram, aynı hastada Obtus'a PTCA ve stent uygulandıktan sonra kaydedildi.
EKG 3b. Yukarıdaki EKG, Cx'in Obtus dalına stent yapıldıktan 2 gün sonra çekildi. V2 ile V3'deki T amplitüdü azalmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Yukarıdaki EKG, "mide ağrısı" şikayetiyle başvuran 51 yaşındaki bir erkeğe ait olup acil serviste kaydedilmiştir.
İnferiyorda ve lateralde
ST çökmeleri, aVR'de ST yükselmesi ve V1-V2'de ST yükselmesi ve T sivriliği izleniyor.
"Midem ağrıyor, ilaç verin de evime gideyim" diyen hasta akut miyokard infarktüsü geçirmekte olduğuna zor ikna edilmiştir.
Bu EKG kaydedildikten 15 dakika sonra hastaya acil koroner anjiyografi yapıldı ve sol ön inen koroner arter (LAD)
proksimalde tam tıkalı olarak tespit edildi. Sağ koroner arter (RCA) ve Circumflex (Cx) arterde de ciddi darlıklar vardı (aşağıda).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız       
Resim 4a (
SOL). Aynı hastanın sol koroner anjiyografisinde LAD'nin çıkıştan hemen sonra tam tıkalı olduğu görülüyor.
İntermedier arter normal. İntermedier arteri iyi gelişmiş olan hastalar, intermedier arteri olmayan hastalara göre
akut anteriyor miyokard infarktüsünü daha hafif geçirirler.
Obtus dalını verdikten sonra non-dominant
Cx'te de 2 ciddi darlık olduğu görülüyor.

Resim 4b (
SAĞ). Aynı hastada LAD'ye stent implantasyonu yapıldıktan sonraki anjiyografi görüntüsü.
Resim 4c. Aynı hastanın sağ koroner anjiyografisinde
RCA'nın sağ ventrikül dalında ciddi darlık görülüyor.
EKG 4b. Aynı hastada, LAD'ye stent implante edildikten 12 saat sonra kaydedilen EKG yukarıda izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG, yaygın retrosternal göğüs ağrısı ile Kardiyoloji polikliniğine başvuran 44 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Tanınız nedir?

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b Bu hastaya acil koroner anjiyografi yapıldı ve Circumflex (Cx) koroner arterin distalinde tam tıkalı olduğu görüldü.
İnferiyorda minimal ST segment yüksekliği görülüyor: akut inferiyor miyokard infarktüsü.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıdaki EKG, daha önce infero-postero-lateral miyokard infarktüsü geçirmiş olan 60 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Hastanın EKOkardiyografisinde inferiyor, posteriyor ve lateral duvarlar hipokinetik olup sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu
%38 olarak ölçülmüştür (sol ventrikül sistolik disfonksiyonu).
EKG'de belirgin bir anormallik görüyor musunuz?

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Yukarıdaki EKG özeti, EKG 6a'ya aittir. EKG cihazı da EKG'yi normal olarak yorumlamış.