Hastanın karşılaştırılacak başka bir EKG'si yoksa,

      sol kol-sol bacak ters bağlantısını
fark etmek genellikle çok zordur.

  Bu şekildeki ters bağlantı ekstremite derivasyonları arasından
sadece aVR'yi etkilemez.Sol kol-sol bacak elektrodlarının ters bağlantısından ne zaman şüphelenilir?

  II'deki P dalgasının amplitüdü (yüksekliği) I'deki P dalgasının amplitüdünden genellikle daha küçüktür.

  Derivasyon III'de bifazik P dalgası varsa, bu P dalgasının son yarısı yukarı doğrudur.

 
Atriyal flutter ritminde testere dişi görünümünün I, III ve aVL'de görülmesi, II'de ise görülmemesi.
         
EKG 1a ve 1b. Yukarıdaki EKG'ler WPW sendromu olan 27 yaşındaki bir kadına ait.

Soldaki EKG'de elektrodlar doğru bağlanmış. Sağdaki EKG'de ise sadece sol kol-sol bacak elektrodları ters bağlanmış.
         
EKG 2a ve 2b. Yukarıdaki EKG'ler koroner arter hastası olan 71 yaşındaki bir erkeğe aittir.

Soldaki EKG'de elektrodlar doğru bağlanmış. Sağdaki EKG'de ise sadece sol kol-sol bacak elektrodları ters bağlanmış.

Bu örnekte II'deki P dalgasının amplitüdü, I'deki P dalgasının amplitüdünden normalde daha küçük.