II'de düz çizgiye yakın düşük voltajlı aktivite kaydedilir (izole voltaj düşüklüğü).
         
EKG 1a (sol) ve 1b (sağ). Yukarıdaki özet EKG'ler 13 yaşındaki bir erkeğe ait. Hasta 1 yaşında iken VSD için opere edilmiş.
EKG'de sağ dal bloğu ve 1. derece AV blok izleniyor.
Soldaki EKG'de elektrodlar doğru bağlanmış. Sağdaki EKG'de ise sadece sağ kol-sağ bacak elektrodları ters bağlanmış.
EKG 1b'de derivasyon II'de neredeyse izoelektrik çizgiye yakın izole voltaj düşüklüğü izleniyor.
EKG 1c. Aynı hastanın normal EKG'si yukarıda izleniyor (EKG 1a'nın geniş kaydı).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1d. Aynı hastanın sadece sağ kol-sağ bacak elektrodları ters bağlanmış detaylı EKG'si yukarıda görülüyor.
(EKG 1b'nin geniş kaydı).
Derivasyon II'de neredeyse izoelektrik çizgiye benzeyen düşük voltaj izleniyor (izole voltaj düşüklüğü).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız