Sağ bacak toprak hattı olduğu

  Ayakbilekleri kalbe uzak olduğu

için sadece bacak elektrodlarının yer değiştirmesi EKG'de anlamlı bir değişikliğe yol
açmaz.
         
EKG 1a ve 1b. Yukarıdaki EKG'ler 71 yaşındaki bir erkeğe ait.
Soldaki EKG'de elektrodlar doğru bağlanmış. Sağdaki EKG'de ise sadece sağ bacak-sol bacak elektrodları ters bağlanmış.
Her ikisi arasında ciddi bir fark görünmüyor.
         
EKG 2a ve 2b. Yukarıdaki EKG'ler 61 yaşındaki bir erkeğe ait. Hasta, 2 ay önce Circumflex koroner arter tıkanıklığına bağlı
olarak akut inferiyor miyokard infarktüsü geçirmişti.
Soldaki EKG'de elektrodlar doğru bağlanmış. Sağdaki EKG'de ise sadece sağ bacak-sol bacak elektrodları ters bağlanmış.
Her ikisi arasında ciddi bir fark görünmüyor.