Tanı kriterleri

  Normal EKG, yatay düzlemde 25mm/saniye hızında kayan kağıt üzerine yazdırılır.

  Kağıt sıkışması sırasında kısa süre için kağıdın kayma hızı yavaşlayacaktır. Dolayısıyla sıkışma anına

      denk geldiği takdirde P dalgasının genişliği, PR intervali, QRS genişliği ve QT intervali kısalacaktır.

  Sıkışma anına bazal çizgi denk gelirse bir sonraki QRS kompleksi erken gelmiş gibi görünecektir.

  Sayfa EKG'lerde sıkışma anına denk gelen diğer bilgiler de (isim, tarih, saat, EKG ölçümleri gibi) olması

      gerektiği şekilde yazdırılamaz. Böyle bir durumun görülmesi aynı hizaya denk gelen EKG

      anormalliğinin de kağıt sıkışmasına bağlı olduğunu açıklar.


EKG 1.
Kağıt sıkışma artefaktı: soldan 5. sıradaki P dalgasının süresi, PR intervali ve QRS genişliği diğer atımlara göre azalmış.
Hepsinin bu şekilde azalmasını açıklayacak bir kalp hastalığı yok. Ayrıca aynı hizadaki saat bilgisinde
saati gösteren ilk iki
rakam
anlamsız olarak yazdırılmış. Öte yandan dakika ve saniye bilgileri düzgün olarak yazdırılmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2.
Kağıt sıkışma artefaktı. Kağıdın sıkışmasına ve yavaş kaymasına bağlı olarak dar QRS ortaya çıkmış.
Aynı anda, kağıt sıkışmasına bağlı olarak yukarıdaki yorum kelimelerindeki bazı harfler de eksik çıkmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3.
Kağıt sıkışma artefaktı. Kağıdın sıkışmasına ve yavaş kaymasına bağlı olarak dar ve sivri T dalgası ortaya çıkmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Başka bir hastanın EKG'sindeki
kağıt sıkışma artefaktı yukarıda görülüyor.
Kağıdın sıkışmasına ve yavaş kaymasına bağlı olarak
deforme T dalgası ortaya çıkmış.
Aynı anda, sayfanın üst tarafındaki bazı harfler de hatalı yazılabilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Farklı bir hastanın EKG'sindeki
kağıt sıkışma artefaktı yukarıda görülüyor.
Kağıdın sıkışmasına ve yavaş kaymasına bağlı olarak
deforme P dalgası ve QRS kompleksi ortaya çıkmış.
QRS kompleksi olması gerekenden daha dar yazdırılmış.
Aynı anda, üst taraftaki bazı rakamlar da hatalı yazılabilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Başka bir hastanın EKG'sindeki
kağıt sıkışma artefaktı yukarıda görülüyor.
Kağıdın sıkışmasına ve yavaş kaymasına bağlı olarak
deforme QRS kompleksi ince QRS olarak görünüyor.
Aynı anda, sayfanın üst tarafındaki bazı harfler de hatalı yazılabilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Farklı bir hastanın EKG'sindeki
kağıt sıkışma artefaktı görülüyor.
Kağıdın sıkışmasına ve yavaş kaymasına bağlı olarak
deforme T dalgası ortaya çıkmış.
Aynı anda, sayfanın üst tarafındaki bazı harfler de hatalı yazılabilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Atriyal prematüre atımı andıran
kağıt sıkışma artefaktı yukarıda görülüyor.
Kağıdın sıkışmasına ve yavaş kaymasına bağlı olarak
deforme P dalgası ortaya çıkmış.
Aynı anda, sayfanın üst tarafındaki bazı harfler de hatalı yazılabilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Başka bir hastanın EKG'sinde atriyal prematüre atımı andıran
kağıt sıkışma artefaktı izleniyor.
Kağıdın sıkışmasına ve yavaş kaymasına bağlı olarak
deforme T ve P dalgaları ortaya çıkmış.
Aynı anda, sayfanın üst tarafındaki bazı harfler de hatalı yazılabilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız