Sebepleri

  Hastanın hareketi

  Derin nefes alıp verme (sadece göğüs derivasyonlarında ise)

  Elektrodların çok gevşek bağlanması

  Deri üzerinde metal tozu bulunması

  Elektrod- kablo uçlarının kirlenmesi

  Elektrik hattından kaynaklanan voltaj değişiklikleriEKG 1a. Bazal çizgide kayma.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastanın hemen tekrarlanan EKG'si.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 2a. Bazal çizgide kayma ST yükselmesi zannedilebilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Aynı hastada hemen tekrarlanan EKG'de ST elevasyonu (bazal çizgide kayma) olmadığı görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 3. Başka bir hastadaki bazal çizgi kayması VT izlenimi yaratıyor. C1, C2, C3'te
VPS görülüyor. II, III ve C4-C6'da bazal
çizgi kayması
VT izlenimi yaratsa da C4-C6'da normal QRS kompleksi nin görülmesi bunun bir artefakt olduğunu gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. DDDR tipi kalıcı kalp pili implante edilmiş olan bir hastada
bazal çizgi kayması görülüyor.
Pil disfonksiyonu anlamına gelmez. Pil hastalarında da bazal çizgi kayması olabilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5.
Bazal çizgi kayması çok kısa bir segmenti ilgilendirebilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6.
Bazal çizgi kayması sadece bir derivasyonda da olabilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7.
Çok kısa süreli olan bazal çizgi kayması tek bir atım için q dalgası , ST çökmesi ve ST yükselmesi izlenimi yaratmış.
Diğer atımlarda da aynı görüntünün olmaması bunun bir artefakt olduğunu gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8.
P dalgası ile aynı zamana denk gelen kısa süreli bazal çizgi kayması P dalgasını deforme ederek ilk bakışta APS izlenimi
yaratıyor (APS'lerde P dalgasının beklenenden erken gelmesi ve genellikle farklı şekilde olması beklenir). Ancak, yukarıdaki
EKG'de
QRS komplekslerinin düzenli olması (prematüritenin olmaması) P dalgasının atipik görünümünün bazal çizgi kaymasına
bağlı olduğunu göstermektedir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2