İlk bakışta geçirilmiş inferiyor miyokard infarktüsü izlenimi verebilir.

  Gerçekten eski inferiyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan hastalarda ise bu bulguyu maskeleyebilir.
         
EKG 1a ve 1b. Yukarıdaki EKG'ler WPW sendromu olan 27 yaşındaki bir kadına ait.

Soldaki EKG'de elektrodlar doğru bağlanmış. Sağdaki EKG'de ise sadece sağ kol-sol bacak elektrodları ters bağlanmış.
         
EKG 2a ve 2b. Yukarıdaki EKG'ler, Circumflex (Cx) tıkanıklığına bağlı olarak 3 yıl önce inferiyor miyokard infarktüsü geçirmiş
olan 51 yaşındaki bir erkeğe aittir.

Soldaki EKG'de elektrodlar doğru bağlanmış. Sağdaki EKG'de ise sadece sağ kol-sol bacak elektrodları ters bağlanmış.
         
EKG
3a (sol) ve 3b (sağ). Yukarıdaki özet EKG'ler, koroner arter hastalığı ve sistemik hipertansiyonu da olan 65 yaşındaki
bir kronik obstrüktif akciğer hastasına aittir.
Bu hastanın sağ koroner arterinde stent var, ancak hasta daha önce hiç akut miyokard infarktüsü geçirmemiş.


EKG
3a'da elektrodlar doğru bağlanmış. EKG 3b'de ise sadece sağ kol-sol bacak elektrodları ters bağlanmış.
Sağ kol-sol bacak elektrodları ters bağlandığında geçirilmiş inferiyor miyokard infarktüsü izlenimi veriyor (sağda).