Tanı kriterleri

  P, QRS ve T dalgaları D1'de negatif, aVR'de ise pozitiftir.

  Kol elektrodlarının ters bağlanması göğüs derivasyonlarındaki R progresyonunu
etkilemez.

  Dekstrokardi varlığında da P, QRS ve T dalgaları D1'de negatif olur ancak

      göğüs derivasyonlarında normal R progresyonu
görülmez .EKG 1a. Sağ kol-sol kol ters bağlantı. D1'de P, QRS ve T dalgaları negatif iken bu dalgalar aVR'de pozitif olarak kaydedilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastada kollardaki elektrodların doğru bağlantısından sonra çekilen EKG.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız