P dalgası atriyum depolarizasyonunu gösterir.

 
Ta dalgası ise atriyum repolarizasyonunu gösterir.

  Normal sinüs ritminde Ta dalgası, QRS kompleksinin içine girdiği için, görülmez.

  Ta dalgası aşağıdaki durumlarda görünür hale gelebilir:

                  o   PR intervalini uzatan
1. derece AV blok

                  o  
2:1 AV blok

                  o  
AV tam blok

                  o  
KOAH 'da P dalgası belirgin olunca (özellikle derivasyon II'de)


  Ta dalgası
P dalgasını izleyen tabak şeklinde görülür.

  Ta dalgasının aksı,
P dalgasının aksına 180 derece ters yöndedir.

  Ta dalgası, treadmil efor testi sırasında kalp hızı arttıkça ST segment çökmesi izlenimi yaratabilir.

  Retrograd P dalgası tarafından oluşturulan Ta dalgasının voltajı (amplitüdü)

      sinüs P'sine bağlı Ta dalgasınınkinden daha büyüktür.
Referanslar

  Journal of Electrocardiology 2011;44:635-640.

  J Am Coll Cardiol 1991;18:127.

  Am Heart J 1976;91:689.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, kalp yetmezliği bulunan ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %30 olan 57 yaşındaki bir kadına ait.
Sol dal bloğunun yanısıra 1. derece AV blok var. PR mesafesi 220 msn civarında.
P dalgalarını Ta dalgaları izliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastalığı, aort darlığı, aort yetmezliği bulunan ve değişen AV blok izlenen bir kadına ait.

P dalgalarını
tabak şeklindeki Ta dalgaları izliyor . Ta dalgasının aksı P dalgasının aksının zıt yönünde olduğu için aVR'deki
negatif P dalgasını
pozitif Ta dalgası izliyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG'de 3'e 1 AV blok mevcut.
P dalgalarını tabak şeklindeki Ta dalgaları izliyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG'de atriyal taşikardi ve AV tam blok var.
P dalgalarını tabak şeklindeki Ta dalgaları izliyor .
Ta dalgasının aksı P dalgasının aksının zıt yönünde olduğu için
aVR'deki negatif P dalgasını pozitif Ta dalgası izliyor.
Atriyal taşikardi de olsa Ta dalgaları görülebiliyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG'de atriyal taşikardi (155/dak.) ve 3'e 1 AV blok mevcut.
P dalgalarını tabak şeklindeki Ta dalgaları izliyor .
Ta dalgasının aksı P dalgasının aksının zıt yönünde olduğu için
aVR'deki negatif P dalgasını ise pozitif Ta dalgası izliyor.
Atriyal taşikardi de olsa Ta dalgalarını görmek mümkün.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıdaki EKG 73 yaşındaki bir erkeğe aittir. Koroner arter hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği de bulunan
bu hasta daha önce miyokard infarktüsü geçirmiş ve 6 koroner stent implante edilmiş.
PR çökmesini (Ta çökmesini) net gösterebilmek amacıyla kayıt 20 mm/mV kalibrasyonunda yapılmıştır.
Göğüs derivasyonlarında
ilk kısmı pozitif olan ve son kısmı negatif olan P dalgaları görülüyor.
Ancak PR çökmesinin hepsi, P dalgasının son yarısındaki negatiflik ile açıklanamaz.
P dalgası sonlandıktan sonraki PR segmenti de çökmüş. Bu bulgu hastanın geçmişte
atriyal miyokard infarktüsü geçirdiğini düşündürmektedir.
EKG kaydedildiği sırada hastanın göğüs ağrısı veya nefes darlığı yoktu.
Hastada, akut perikardit ile uyumlu klinik veya laboratuvar bulguları da yoktu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Yukarıdaki resim EKG 6a'nin büyütülmüş bir kısmını göstermektedir.
PR çökmesi (Ta çökmesi) net görülüyor.