P dalgası atriyum depolarizasyonunu gösterir.

 
Ta dalgası ise atriyum repolarizasyonunu gösterir.

  Normal sinüs ritminde Ta dalgası, QRS kompleksinin içine girdiği için, görülmez.

  Ta dalgası aşağıdaki durumlarda görünür hale gelebilir:

                  o   PR intervalini uzatan
1. derece AV blok

                  o  
2:1 AV blok

                  o  
AV tam blok

                  o  
KOAH 'da P dalgası belirgin olunca (özellikle derivasyon II'de)


  Ta dalgası
P dalgasını izleyen tabak şeklinde görülür.

  Ta dalgasının aksı,
P dalgasının aksına 180 derece ters yöndedir.

  Ta dalgası, treadmil efor testi sırasında kalp hızı arttıkça ST segment çökmesi izlenimi yaratabilir.

  Retrograd P dalgası tarafından oluşturulan Ta dalgasının voltajı (amplitüdü)

      sinüs P'sine bağlı Ta dalgasınınkinden daha büyüktür.
Referanslar

  Journal of Electrocardiology 2011;44:635-640.

  J Am Coll Cardiol 1991;18:127.

  Am Heart J 1976;91:689.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, kalp yetmezliği bulunan ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %30 olan 57 yaşındaki bir kadına ait.
Sol dal bloğunun yanısıra 1. derece AV blok var. PR mesafesi 220 msn civarında.
P dalgalarını Ta dalgaları izliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastalığı, aort darlığı, aort yetmezliği bulunan ve değişen AV blok izlenen bir kadına ait.

P dalgalarını
tabak şeklindeki Ta dalgaları izliyor . Ta dalgasının aksı P dalgasının aksının zıt yönünde olduğu için aVR'deki
negatif P dalgasını
pozitif Ta dalgası izliyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG'de 3'e 1 AV blok mevcut.
P dalgalarını tabak şeklindeki Ta dalgaları izliyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG'de atriyal taşikardi ve AV tam blok var.
P dalgalarını tabak şeklindeki Ta dalgaları izliyor .
Ta dalgasının aksı P dalgasının aksının zıt yönünde olduğu için
aVR'deki negatif P dalgasını pozitif Ta dalgası izliyor.
Atriyal taşikardi de olsa Ta dalgaları görülebiliyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG'de atriyal taşikardi (155/dak.) ve 3'e 1 AV blok mevcut.
P dalgalarını tabak şeklindeki Ta dalgaları izliyor .
Ta dalgasının aksı P dalgasının aksının zıt yönünde olduğu için
aVR'deki negatif P dalgasını ise pozitif Ta dalgası izliyor.
Atriyal taşikardi de olsa Ta dalgalarını görmek mümkün.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız