Amiodaron

  Esas olarak Class III etki gösteren ve yaygın kullanılan bir antiaritmik ilaçtır.


Amiodarone kullanan hastalarda görülebilen EKG anormallikleri şunlardır:

  Sinüs bradikardisi

  QT interval uzaması

  PR interval uzaması

  T dalgasında genişleme

  U dalgasının belirginleşmesiAşırı doz Amiodarone kullanan hastalarda bildirilmiş olan EKG anormallikleri şunlardır:

  Sinoatriyal çıkış bloğu

  Sinüs arresti

  Torsades de pointesReferanslar

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric.

      5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  N Engl J Med 1981;305:539.

  Br Heart J 1979;42:573.

  Am J Cardiol 1984;54:347.

  Am J Cardiol 1976;38:934.

  Ann Intern Med 1994;121:529.

  Circulation 1983;67:45.

  Am J Cardiol 1974;34:215.EKG 1. Hem Amiodaron hem de Metoprolol almakta olan bir hastada sinüs bradikardisi ve PR interval uzaması görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Üç ay önce koroner bypass ameliyatı geçirmiş olan 62 yaşındaki bir erkeğin EKG'si yukarıdadır.
Amiodaron almakta olan hastada belirgin U dalgaları ve düşük kalp hızı görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, 81 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Ventriküler taşikardi tedavisi için Amiodaron infüzyonu yapıldıktan sonra kaydedilmiştir.
Amiodaron'a bağlı QT interval uzaması görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki ritm trasesi, 69 yaşındaki bir kadının monitör kaydından alınmıştır.
Yeni başlayan atriyal fibrilasyon için intravenöz Amiodaron infüzyonu almakta iken .
sinüs ritmine geçiş görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG'de atriyal flutter ve testere dişi görünümü izleniyor.
Kalp hızı yaklaşık 150/dakika.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Yukarıdaki EKG ise aynı hastaya Amiodaron infüzyonu başladıktan sonra kaydedildi.
Amiodarone'a bağlı olarak atriyoventriküler (AV) blok derecesi artmış.
Kalp hızı azalmış olup 84/dakika civarında.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG 69 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Koroner arter hastası olan bu hastaya daha önce koroner bypass ameliyatı da yapılmış.
Hastada daha önce kalp yetmezliği tespit edilmiş (sol ventrikül EF %30 ölçülmüş) ve İCD implante edilmiş.
Ritm atriyal fibrilasyon. Amiodarone ve Digoxin kullanımına bağlı olarak ventrikül cevabı düşük.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız