Tanım

  P, QRS ve/veya T dalgasının amplitüdlerinin (yüksekliklerinin) veya konfigürasyonunun

     
atımdan atıma değişmesidir.

  P, QRS ve T dalgalarının hepsinin aynı anda atımdan atıma amplitüd değişikliği göstermesine

     
total alternans denir.

 
ST segmenti de alternans gösterebilir.Alternans sebepleri

  Masif perikardiyal efüzyon.

  Miyokard disfonksiyonu

  Dar QRS kompleksli taşikardi (taşikardi mekanizmasından bağımsız olarak).

  Miyokard iskemisi.

  Uzun QT sendromu (konjenital veya sonradan kazanılmış).

  Brugada paterni ile beraber ST segment alternansı da bildirilmiştir.T-dalga alternansının klinik önemi

  Elektriksel dengesizliğe işaret eden T dalga alternansı repolarizasyondaki bölgesel heterojenliği gösterir.

  T dalga alternansı olan hastalarda kardiyak olay riski artmıştır.Benzer EKG'lere bağlantılar

  Am J Crit Care 2012;21:365-366

  Circ Arrhythm Electrophysiol. 2016 Feb;9(2):e003206. doi: 10.1161/CIRCEP.115.003206.

  J Am Coll Cardiol. 1994 Jun;23(7):1541-6..Referanslar

  Ann Intern Med, 1974; 814: 51-54.

  J Am Coll Cardiol 1987;9:489-499.

  Cardiovasc J Afr 2013 Mar 23;24(2):e1-3. doi: 10.5830/CVJA-2012-065.

  Circ Arrhythm Electrophysiol. 2016 Feb;9(2):e003206. doi: 10.1161/CIRCEP.115.003206.

  J Am Coll Cardiol. 1994 Jun;23(7):1541-6..

EKG 1. Efüzyonlu perikarditi olan hastada QRS
AlTe Rnangörülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Perikardit ve masif perikardiyal efüzyonu olan hastada QRS alternansı izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Perikardiyal efüzyonu olan hastada QRS amplitüdünün
arttığı ve azaldığı görülüyor: QRS alternansı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Uzun QT sendromu olan çocukta T dalga alternansı görülüyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyolog Prof. Dr. Birgül Varan tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG orta yaşlı hipertansif bir hastada yaygın retrosternal göğüs ağrısı sırasında çekildi.
Unstabil angina pektoris tanısı alan bu hastaya yukarıdaki EKG çekildikten hemen sonra koroner anjiyografi yapıldı ve
koroner bypass ameliyatı olması önerildi.
İskemi sırasında QRS amplitüdü değişiyor.
İskemi sırasında çekilen bu EKG'de inferiyorda T negatifliği, V5'te T düzleşmesi ve V6'da T negatifliği var.
Ayrıca Gubner kriterine göre sol ventrikül hipertrofisi örneği görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastada iki saat sonra tekrar çekilen EKG'de artık QRS alternansı izlenmiyor.
Angina yok iken QRS alternansı da kaybolmuş.
İnferiyordaki T negatifliği devam ediyor ancak V5'te T pozitifleşmiş, V6'daki T negatifliği de kaybolmuş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5c. Aynı hastada ertesi gün göğüs ağrısı tekrarladığı sırada çekilen EKG yukarıda görülüyor.
Miyokard iskemisine bağlı olarak QRS amplitüdü de değişiyor.
Ayrıca ST çökmesi olan derivasyon sayısı artmış. V1 ve aVR'de ST yüksekliği de var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5d. Aynı hastada ağrı yok iken tekrarlanan EKG'de QRS alternansı yine kaybolmuş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2