Tanı kriterleri

  Kalp hızı (ventrikül hızı) 60-100/dakika arasında dır.

  QRS genişliği
< 120 msn 'dir.

  P dalgaları olabilir veya olmayabilir.

      P dalgaları ile QRS arasında ilişki olmak zorunda değildir.

      P dalgaları QRS'in önünde, içinde veya hemen sonrasında (retrograd iletim) olabilir.

  Genellikle değişen derecelerde
atriyoventriküler blok eşlik eder.Sebepleri

  Digoksin zehirlenmesi

  Akut miyokard infarktüsü

  Akut pulmoner emboli

  Hipoksi

  Kardiyomiyopati

  Kalp kapak ameliyatlarından sonra

  Para-Hisian yolun cryoablasyonu sonrasında
Referanslar

  Proc (Bayl Univ Med Cent) 2009;22:371-372.

  J La State Med Soc 2011 ;163:69-70.

  Europace 2011;13:135-137.

EKG 1. Yukarıdaki EKG hipertansif bir kadına ait. Akut pulmoner emboli nedeniyle 4 gün önce senkop geçirmiş.
EKG'de akselere junctional ritm izleniyor. Kalp hızı (ventrikül hızı) 83/dakika civarında. Ayrıca ektopik atriyal taşikardi de var.
Atriyum hızı 165/dakika civarında.
P dalgaları ile QRS kompleksleri arasında birebir ilişki yok, P'ler QRS'lerin içine girip çıkıyor:
AV tam blok. Kronik hipertansif olan bu hastanın EKG'sinde sol ventrikül hipertrofisini düşündüren voltaj yüksekliği de var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG 51 yaşındaki bir kadına ait.
PR intervalleri kısa olan retrograd negatif P dalgaları ile beraber kalp hızının 94/dakika olması akselere nodal ritmi gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, 31 yaşındaki bir kadına aittir.
Beklendiği yerde P dalgaları görülmüyor. Her P'yi bir QRS izlemiyor, her QRS'i bir P dalgası izliyor.
Uyarılar AV düğümden çıkıyor ve atriyumlara doğru retrograd yayılıyor.
Bu nedenle pozitif olması beklenen derivasyonlarda
retrograd P dalgaları negatif kaydediliyor.
Ventrikül hızı 60/dakika'nın üzerinde olduğu için ritm "akselere" nodal ritmdir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız