, digoxin toxicity - digoxin intoxication - ventricular tachycardia vt - digoksin zehirlenmesi - toksisitesi - ventriküler taşikardi vt - ekg - ecg - diyarbakır - kardiyoloji - kalp hastalıkları - mete alpaslan - doktorekg.com - doctorecg.com