, digoxin toxicity - digoxin intoxication - bidirectional ventricular tachycardia vt - digoksin zehirlenmesi - toksisitesi - bidirectional ventriküler taşikardi vt - ekg - ecg - diyarbakır - kardiyoloji - kalp hastalıkları - mete alpaslan - doktorekg.com - doctorecg.com