74 sinus rhythm after cardioversion for atrial flutter - left bundle branch block - atriyal flutter için kardiyoversiyon sonrası sinüs ritmi - sol dal bloğu - ekg - ecg - ankara kardiyoloji - kalp hastalıkları - mete alpaslan - doktorekg.com